Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6389
Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas Tauro apygardos vadui Aleksandrui Grybinui-Faustui apie gautus pinigus 1949-05-05 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito 1949-05-05 įsakymas Nr. 4 dėl Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto 1949-03-21 įsakymo Nr. 8 paskelbimo ir partizano Jono Brazio-Klajūno skyrimo Kęstučio tėvūnijos vadu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-05-05 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-05-05 aktas, kuriuo partizanų vadams ir štabų nariams suteikiamas karinis laipsnis. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-05-05] Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto Pietų Lietuvos srities vadui siunčiamas Vytauto rinktinės partizanų, pasižadėjusių nevartoti stipriųjų alkoholinių gėrimų, sąrašas 1949-05-04 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-05-02 įsakymas Nr. 17 dėl partizano Kiečio (slap.) paskyrimo rinktinės vado adjutantu, rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininko Demono (slap.) ir Ūkio skyriaus viršininko Tauro (slap.) išvykimo tarnybinėn kelionėn už rinktinės ribų nuo 1948-12-22 iki 1949-03-10. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-05-02 Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) [prezidiumo] įgaliotinio Kazimiero Pyplio-Audronio, Mažyčio pranešimas Pietų Lietuvos srities vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie savo grįžimą į Lietuvą gegužės 1 d. Nuorašas Nuorašas darytas [1949 m.] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų štabo Žvalgybos skyriaus viršininko pavaduotojo Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas apie galimas MGB agentų provokacijas 1949 m. gegužė–birželis Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Arūno įsakymas Nr. 8 dėl Vakarų Lietuvos srities vado sveikinimo su Naujaisiais metais ir sveikinimo Vasario 16-osios proga ištraukų paskelbimo [1949 m. gegužė–liepa] Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Arūno įsakymas Nr. 9 [1949 m. gegužė–liepa] Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Arūno įsakymo Nr. 10 fragmentai [1949 m. gegužė–liepa] Veiklos dokumentai