Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2565
Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 1 partizanų dalinių vadams dėl grupės ir jos dalinių vidaus tvarkos, vadovavimo ir tarpusavio ryšių organizavimo, ūkio reikalų tvarkymo, pirmosios pagalbos sužeistiesiems teikimo ir kt. 1945-05-07 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado įsakymas Nr. 1 dėl mobilizuojamų partizanų skirstymo į batalionus, kuopas, būrius, skyrius ir grandis, partizanų kuopų ir būrių įvardijimo, batalionų, kuopų ir būrių vadų skyrimo tvarkos, operacijų vykdymo tvarkos, privalomo batalionų ir kuopų operacinės veiklos dienoraščių rašymo ir kt. 1945-05-07 Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis Fotodokumentai Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis Fotodokumentai Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Palubeckis-Simas Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis Fotodokumentai Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis Fotodokumentai Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis Fotodokumentai Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis Fotodokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų [atliktos] Alytaus aps. Merkinės mstl. stribų būrio nario Kazio Bilinsko [kvotos duomenys] 1945 m. kovas–gruodis Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-01-04 prašymas partizanui [Pranui Svirskui]-Linui skubiai atsiųsti rotatorių ir atvykti į susitikimą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-01-04] Veiklos dokumentai