Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2817
A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago siųstų matricų ir popieriaus 1946-05-19 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-19 pranešimas Pietų Lietuvos srities [štabo] 2-ojo skyriaus viršininkui apie gautų aukų panaudojimą. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-19 prašymas Pietų Lietuvos srities vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atsiųsti Merkio rinktinės veikimo teritorijos žemėlapių. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-19 nurodymas partizanui Petraičiui (slap.) pasirūpinti, kad būtų atsiųstas partizano Vyto (slap.) ginklas. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. [gegužės] 17 d., protokolas 1946-05-17 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas batalionų vadams, batalionų vadų pavaduotojams ir adjutantams pateikti [rinktinės štabui] puskarininkio laipsnį įgyti norinčių partizanų sąrašus ir pradėti mokymus pagal lengvesnius programos punktus 1946-05-16 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-16 nurodymas [1-ojo] bataliono vadui [Vincui Batulevičiui]-Gailiui įvykdyti mirties nuosprendį Tamošiui Babakinui ir Liudvikui Baranauskui. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-05-16 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-16 nurodymas Varėnos bataliono vado pavaduotojui [Adolfui Baubliui]-Vytui atvykti į susitikimą 1946 m. gegužės 22 d. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-16] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 4 dėl rinktinės dalinių performavimo ir partizanų paskyrimo 1946-05-16 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos vado] įsakymas Nr. 286 dėl [Lietuvos laisvės armijos] A apygardos pavadinimo pasikeitimo, Dzūkų rinktinės prijungimo prie Dainavos apygardos, Merkio rinktinės batalionų vadų teisių prilyginimo Dzūkų rinktinės grupių vadų teisėms, partizanų vadų skyrimo bei atleidimo iš pareigų tvarkos ir kt. [1946 m. gegužė] Veiklos dokumentai