Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2766
A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago [Pietų Lietuvos srities štabo] 2-ojo skyriaus viršininkui siųstų radijo siųstuvo, popieriaus ir kt. lydraštis 1946-05-11 Veiklos dokumentai Ištrauka iš Pietų Lietuvos srities vado 1946-05-10 įsakymo Nr. 3 apie neleistiną partizanų bičiuliavimąsi su prosovietiškai nusiteikusiais gyventojais, rekvizicijų vykdymo tvarką, susilaikymą nuo alkoholio vartojimo, būtinumą kuo kruopščiau pasirengti planuojamoms operacijoms ir saugumo taisyklių laikymąsi didesnio kovotojų susibūrimo ar dalinio perdislokavimo metu ir kt. Ištrauka daryta [1946 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-10 raštelis, išduotas nenustatytam buvusiam [MVD slaptajam bendradarbiui]. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-10] Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų laikraštis ЧТО ТАКОЕ СОВЕТСКАЯ ПРАВДА? („Kas yra sovietinė tiesa?“) Nr. 2 1946-05-10 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 6(8) 1946-05-05 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado [Vinco Batulevičiaus-Gailiaus] siunčiamų rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui duomenų apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus lydraštis 1946-05-03 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 6 dėl rinktinės dalinių pavadinimų ir partizano slapyvardžio pakeitimo bei partizanų paskyrimo 1946-05-01 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui siųstų pinigų 1946-04-30 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-04-30] Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-04-30 įsakymas Nr. 15 dėl partizanų paskyrimo ir dalinių performavimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1946 m. balandžio 30–gegužės 13 d. Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] dalinio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. balandžio 29 d., sprendimas 1946-04-29 Veiklos dokumentai