Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3757
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Alberto Permino-Jūrininko pranešimas rinktinės vadui apie partizanų Šturmano (slap.) ir Adolfo Aleksiūno-Ledo žūties 1947 m. sausio 26 d. Alytaus aps. Alovės vls. Žembrės k. aplinkybes 1947-01-31 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Alberto Permino-Jūrininko prašymas rinktinės vadui laikraštyje „Mylėk Tėvynę“ paskelbti užuojautą žuvusių partizanų Šturmano (slap.) ir Adolfo Aleksiūno-Ledo artimiesiems 1947-01-31 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos vado Algirdo Leonavičiaus-Vyčio 1947-01-30 įsakymas pasyviųjų kovotojų būrių vadams dėl ryšių su kuopos štabu užmezgimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos vado Vyčio (slap.) 1947-01-30 įspėjimas užduočių nevykdančiam Šatrijos būrio vadui Briedžiui (slap.) vykdyti nurodytas užduotis. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado pavaduotojo Broniaus Marčiulionio-Stumbro prašymas rinktinės vadui leisti 1-ojo būrio 1-ojo skyriaus partizanui Ąžuoliniui (slap.) dėvėti Sužeidimo juostelę 1947-01-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4-osios kuopos vado Vytauto Juodžio-Šarūno raportas apie sovietinių ūkių turto rekvizavimą, partizanų atsišaukimų platinimą ir kt. 1947-01-29 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado pavaduotojo Alberto Permino-Jūrininko nurodymas 3-ojo bataliono vadui grąžinti siunčiamus pasus Varėnos aps. Varėnos vls. gyventojams 1947-01-29 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" Nr. 2 1947-01-28 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" Nr. 2(34) 1947-01-27 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui, kuriame pranešama apie gautą siuntą, prašoma atsiųsti vokiškų šovinių ir kt. 1947 m. sausio 27–31 d. Veiklos dokumentai