Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6389
Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito 1949-05-05 įsakymas Nr. 4 dėl Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto 1949-03-21 įsakymo Nr. 8 paskelbimo, Jono Brazio-Klajūno paskyrimo Kęstučio tėvūnijos vadu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-05-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 5(29) 1949-05-05 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago Tauro apygardos vadui Aleksandrui Grybinui-Faustui siunčiamų dokumentų lydraštis 1949-05-05 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos 1949 m. vasario 11–17 d. posėdžio protokolas. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-05-05 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo 1949-02-15 nutarimas Adolfą Ramanauską-Vanagą atleisti iš Dainavos apygardos vado pareigų ir paskirti Pietų Lietuvos srities vadu. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-05-05 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo Juozui Vitkui-Kazimieraičiui ir Juozui Kasperavičiui-Visvydui suteikiamas Laisvės kovotojo Karžygio vardas ir jie apdovanojimi I laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-05-05 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo 1949-02-15 nutarimas Adolfą Ramanauską-Vanagą atleisti iš Dainavos apygardos vado pareigų ir paskirti Pietų Lietuvos srities vadu. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-05-05 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo 1949-02-25 nutarimas dėl spaudos leidimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-05-05 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto [1949 m.] pranešimas dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto 1949-02-16 akto Nr. 7 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-05-05 Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 3 dėl karinio laipsnio suteikimo ir partizanų apdovanojimo 1949-05-05 Veiklos dokumentai