Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4022
Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-04-05 įsakymas Nr. 17 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, padėkų ir pagyrimų skyrimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-04-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Adolfo Baublio-Vyto raštas rinktinės vadui dėl tarpusavio ryšio atkūrimo, spaudos Baltarusijos lietuviams skyrimo ir kt. 1947-04-04 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymas Nr. 16 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo, žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, vadovybės įsakymų vykdymo, pasveikinimo šv. Velykų proga ir kt. 1947-04-03 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-04-03 įsakymas Nr. 16 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo, žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, vadovybės įsakymų vykdymo, pasveikinimo šv. Velykų proga ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-04-03 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-osios kuopos vado Sergijaus Bendaravičius-Špoko rinktinės štabui siunčiamų pinigų lydraštis 1947-04-02 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio raportas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1947 m. kovo 26 d. Varėnos aps. Druskininkų vls. Ratnyčios k. įvykusį susidūrimą 1947-04-02 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas partizanui Antanui Grušauskui-Siaubui dėl būsimo susitikimo 1947 m. balandis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vado Vaclovo Voverio-Žaibo pranešimas Merkio rinktinės vadui dėl susitikimo laiko ir vietos 1947-04-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. kovo mėn. 1947 m. balandis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Aukuras" Nr. 3 1947-03-31 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai