Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2766
[A apygardos Merkio rinktinės] partizano Putino (slap.) parodymai partizano Meškino (slap.) byloje 1946-04-26 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas apygardos vadui [Juozui Vitkui-Kazimieraičiui] apdovanoti pasižymėjusius Varėnos-Rudnios bataliono partizanų rėmėjus 1946-04-24 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų Jono Krajausko-Lengvenio, Broniaus Marčiulionio-Stumbro, Žaibo (slap.), Zigmo (slap.), Balandžio (slap.), Tarzano (slap.) ir kt. parodymai apie buvusio [MVD slaptojo bendradarbio] Petro Abramavičiaus nusikalstamą veiklą 1946-04-21 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų Jono Krajausko-Lengvenio, Broniaus Marčiulionio-Stumbro, Žaibo (slap.), Zigmo (slap.), Balandžio (slap.), Tarzano (slap.) ir kt. parodymai apie buvusio [MVD slaptojo bendradarbio] Juozo Vitkausko nusikalstamą veiklą 1946-04-21 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų Jono Krajausko-Lengvenio, Broniaus Marčiulionio-Stumbro, Žaibo (slap.), Zigmo (slap.), Balandžio (slap.), Tarzano (slap.) ir kt. parodymai apie buvusios [MVD slaptosios bendradarbės] Minkelienės nusikalstamą veiklą 1946-04-21 Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų laikraštis ЧТО ТАКОЕ СОВЕТСКАЯ ПРАВДА? („Kas yra sovietinė tiesa?“) Nr. 1 1946-04-16 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-04-16 įsakymas Nr. 14 dėl partizanų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1946 m. balandžio 16–gegužės 13 d. Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) A apygardos vado 1946-04-13 įsakymas Nr. 13 dėl Šarūno rinktinės Seirijų bataliono vado Antano Grušausko-Siaubo papeikimo ir kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-04-13 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įspėjimas būrio vadui [Petrui Bingeliui]-Šturmanui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas duomenis apie rinkimų eigą pristatyti iki 1946 m balandžio 27 d. 1946-04-12 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-01-04 įspėjimas Merkinės bataliono vadui [Vincui Batulevičiui]-Gailiui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas duomenis apie rinkimų eigą pristatyti iki 1946 m balandžio 27 d. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-04-12] Veiklos dokumentai