Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3757
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Felikso Daugirdo-Šarūno rinktinės vadui siunčiamo Rakatanskų kautynių aprašymo ir schemos lydraštis 1947-01-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Felikso Daugirdo-Šarūno parengtas 1946 m. lapkričio 15 d. Alytaus aps. Daugų vls. Rakatanskų k. įvykusių kautynių aprašymas [1947-01-27] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Felikso Daugirdo-Šarūno sudaryta 1946 m. lapkričio 15 d. Alytaus aps. Daugų vls. Rakatanskų k. įvykusių kautynių schema [1947-01-27] Žemėlapiai, schemos, planai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie partizano [Petro Vaitkaus]-Genio einamas pareigas 1947-01-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio pranešimas rinktinės vadui apie užvestą drausmės baudų knygą 1947-01-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-25 raštas 3-ojo bataliono vado pavaduotojui dėl karo lauko teismo protokolų saugojimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui apie partizanų Gegužės (slap.) ir Žilvičio (slap.) perkėlimą ir apie būrio veikimo teritorijos ribų pakeitimą 1947-01-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-25 padėka partizanui Audrai (slap.) už sveikinimus Naujųjų metų proga. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-25] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-25 padėka partizanams Jurginui (slap.), Kurtinui (slap.), Lubinui (slap.) ir Žaibui (slap.) už sveikinimą Naujųjų metų proga. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-25] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-25 padėka partizanui Ūseliui (slap.) už sveikinimą švenčių proga. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-25] Veiklos dokumentai