Edukacija

Pradžia

​Lietuvos ypatingasis archyvas kviečia dalyvauti edukacinėse programose ir mokomuosiuose pažintiniuose seminaruose.

Edukacinės programos skirtos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, neformalaus švietimo įstaigų jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių moksleiviams. Per užsiėmimus, programos dalyviams pristatomi svarbiausi pasirinktos temos istoriniai faktai ir su jais susiję įdomiausi Archyvo saugomi dokumentai. Programos dalyviai galės dalyvauti intelektualiame ir linksmame žaidime „Protmūšis“, su dokumentais susipažinti surinkę dėliones. Jeigu edukaciniai užsiėmimai vyksta Archyvo edukacinėse salėse, jų dalyvius kviečiame apsilankyti dokumentų saugyklose, iš arti pamatyti ir pavartyti įdomiausius Archyvo saugomus dokumentus ir nuotraukas.

Mokomieji pažintiniai seminarai skirti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, Trečiojo amžiaus universitetų klausytojams ir kt. Seminarų dalyviai supažindinami su Archyvo veikla ir saugomais dokumentais, kviečiami apsilankyti dokumentų saugyklose, iš arti pamatyti ir pavartyti įdomiausius Archyvo saugomus dokumentus ir nuotraukas. 

  dokumentai (Small).png nuotraukos (1) (Small).png fondai_vrm_cae3690f_small (Small).jpg

Edukaciniai užsiėmimai moksleiviams pagal Jūsų pasirinktą edukacinę programą gali būti rengiami virtualiose platformose (Zoom arba Microsoft Teams) arba Jūsų mokymo įstaigoje, į kurią atvyks mūsų darbuotojai.

Užsiėmimai moksleiviams ir mokomieji pažintiniai seminarai taip pat gali būti rengiami ir Lietuvos ypatingojo archyvo edukacinėse salėse (Gedimino pr. 12 ir Gedimino pr. 40, Vilniuje).

Lietuvos ypatingojo archyvo edukacinė salė (Gedimino pr. 40, Vilniuje). Joje sovietmečiu buvo Lietuvos SSR KGB pirmininko darbo kabinetas.

dsc_1990 (Small).jpg img_20190507_144442 (Small).jpg img_20190507_145218 (Small).jpg

Lietuvos ypatingojo archyvo edukacinė salė (Gedimino pr. 12, Vilniuje).

dsc_0069 (copy) (Small).jpg dsc_0005 (copy) (Small).jpg dsc_0025 (copy) (Small).jpg

Edukacinis užsiėmimas „Pabūk archyvaru! 

Į Archyvą atvykusius moksleivius ir mokytojus pakviesime trumpam pabūti archyvarais, paklaidžioti dokumentų saugyklose, leistis į dokumentų paiešką ir pavartyti rastus dokumentus. Užsiėmimų dalyviai sužinos kaip saugomi ir naudojami istorijos šaltiniai. Užsiėmimai skirti 3–12 klasių moksleiviams. Pradinių ir jaunesniųjų klasių moksleiviai su istorijos šaltiniais susipažins ir juos tirs rinkdami dokumentų dėliones. Vyresniųjų klasių mokiniai galės pavartyti originalius pirminius istorijos šaltinius ir atlikti praktines šaltinio analizės užduotis.

Dalykų integracija: visuomeninis ugdymas, istorija, pilietinis ugdymas.

1 (Small).jpg 2 (Small).jpg 3 (Small).jpg 4 (Small).jpg

Edukacinė programa „Liepsnojantis Kauno pavasaris“

Programa pristato 1972 m. gegužės mėnesio antisovietinius protesto įvykius Kaune, vadinamus „Kauno pavasariu“, prasidėjusius po Romo Kalantos susideginimo 1972 m. gegužės 14 d.

Dalykų integracija: Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas. 

download (Small).png

Edukacinė programa „Kelias į Laivę“

Programa pristato lietuvių tautos pasipriešinimą sovietiniam okupaciniam režimui – 1944–1953 m. vykusį partizaninį karą ir 1954–1990 m. vykusį neginkluotą pasipriešinimą, atvedusius į 1990 m. kovo 11 d., kai buvo pasirašytas Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. 

Dalykų integracija: Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas.

Edukacinė programa „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai“. 

Programa suteikia galimybę plačiau susipažinti su LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija ir ją pasirašiusiais signatarais: Jonu Žemaičiu-Vytautu, Adolfu Ramanausku-Vanagu, Petru Bartkumi-Žadgaila, Leonardu Vilhelmu Grigoniu-Užpaliu, Aleksandru Grybinu-Faustu, Vytautu Gužu-Kardu, Broniumi Liesiu-Naktimi, Juozu Šibaila-Merainiu.

Dalykų integracija: Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas.

0_stendai_1-9.jpg

Edukacinė programa „Sovietų valdžios represuoti Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai“.

Programa skirta įprasminti sovietų valdžios represuotų 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarųKazio Bizausko, Prano Dovydaičio, Petro Klimo, Donato Malinausko, Aleksandro Stulginskio, Vlado Mirono atminimą.

Dalykų integracija: Lietuvos istorija, pilietinis ugdymas.

picture1.png

Archyve priimamos grupės iki 20 žmonių.

Edukaciniai užsiėmimai ir kiti renginiai nemokami.

Edukacinio užsiėmimo trukmė 45 minutės, kitų renginių – apie 1 valandą arba pagal susitarimą.

Renginiai organizuojami pirmadieniais – penktadieniais nuo 9 val. iki 16 val.

Dėl edukacinių užsiėmimų ir kitų renginių teirautis telefonu +370 673 97439 arba el. paštu nijole.maslauskiene@archyvai.lt.

Ekskursijos

Kviečiame apsilankyti ir siūlome pažintines ekskursijas po Archyvą visiems Lietuvos istorija, Archyvo veikla ir saugomais dokumentais besidomintiems asmenims.

Pažintinių ekskursijų metu susipažinsite su Archyvo istorija ir veikla, saugomais dokumentais ir nuotraukomis, aplankysite dokumentų saugyklas.

 dokumentai (Small).png nuotraukos (1) (Small).png fondai_vrm_cae3690f_small (Small).jpg

Pažintinės ekskursijos pagal pageidavimą gali būti rengiamos:

KGB dokumentų saugyklose (Gedimino pr. 40, Vilnius);

LKP dokumentų saugyklose (Gedimino pr. 12, Vilnius);

VRM dokumentų saugyklose (o. Milašiaus g. 23, Vilnius).

Pasirinkusieji ekskursiją po KGB dokumentų saugyklas, sužinos buvusių KGB rūmų istoriją nuo XIX a. pabaigos iki mūsų dienų, susipažins su sovietinių represinių struktūrų Lietuvoje istorija, pamatys buvusius Lietuvos SSR KGB pirmininko darbo ir poilsio kabinetus, pavartys originalius NKGB-MGB-KGB ir kitų represinių struktūrų sudarytus dokumentus bei autentiškus Lietuvos partizanų dokumentus.

Ekskursijų dalyviai iš anksto susitarus gali pasižiūrėti Archyvo saugomus KGB užsakymu sukurtus kino filmus ir slaptai KGB operatyvinių darbuotojų darytus video įrašus.

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) vaizdo ir garso dokumentų kolekcijos Nr. K-38 Kino ir video dokumentų apyrašai pdf formatu

Priimamos grupės nuo 3 iki 20 žmonių.

Ekskursijos nemokamos.

Ekskursijos trukmė 1 val.

Ekskursijos organizuojamos pirmadieniais – penktadieniais nuo 9 val. iki 16 val.

Dėl ekskursijų teirautis telefonu +370 5 264 9024 arba el. paštu lya@archyvai.lt