Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Gedimino kuopos partizanai Ne vėliau kaip 1949 m. lapkritis Fotodokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Gedimino tėvūnijos vado 1949-09-22 įsakymas Nr. 16 dėl partizanų paskyrimo, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos nario Vytauto Gužo-Kardo, [Kudirkos būrio] partizanų Lapo (slap.), Aušros (slap.), Medžiotojo (slap.), Žaibo (slap.) ir Gedimino (slap.) žūties, rinktinėje išleistų spaudos leidinių privalomųjų egzempliorių siuntimo rinktinės štabo visuomeninei daliai bei [Jaunučio būrio] ir jo veikimo teritorijos išskyrimo iš Gedimino tėvūnijos sudėties. Nuorašas Nuorašas darytas 1950-12-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto 1950-03-14 nutarimas Nr. 2 dėl LLKS statuto pakeitimų. Nuorašas Nuorašas darytas 1950-08-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-18 raštas 3-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui dėl rašomosios mašinėlės perdavimo rinktinės štabui. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-18] Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1949-06-01 parodymai Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko tėvūnijos partizanų Alfonso Bucevičiaus-Studento, [Juliaus Jarmalavičiaus]-Tankisto ir [Stasio Burneikos]-Vyturio byloje. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-07-15 Veiklos dokumentai Karikatūra "Tegyvuoja demokratiškiausi rinkimai pasaulyje" Nenustatyta data Piešiniai Karikatūra "SSSR: alio, rojus" Nenustatyta data Piešiniai Karikatūra "Amerikiečių-Sovietų tarpusavio santykiai" Nenustatyta data Piešiniai Karikatūra "Lietuviškieji išgamos, jausdami artėjantį galą, išparduoda savo kailius" Nenustatyta data Piešiniai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanas Jonas Tamaliūnas-Mažasis Jonas grįžęs iš lagerio Nenustatyta data Fotodokumentai