Dokumentai

Pradžia

Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1949-06-01 parodymai Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko tėvūnijos partizanų Alfonso Bucevičiaus-Studento, [Juliaus Jarmalavičiaus]-Tankisto ir [Stasio Burneikos]-Vyturio byloje. Nuorašas

Nuorašas darytas 1949-07-15
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
20