Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-18 raštas 3-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui dėl rašomosios mašinėlės perdavimo rinktinės štabui. Nuorašas

Nuorašas darytas [1947-03-18]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
511