Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4017
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio pranešimas rinktinės vadui dėl 1-ojo būrio 3-ojo skyriaus skyrininko [Adolfo Gecevičiaus]-Klonės nusižengimų ir atsisakymo vykdyti bataliono vado įsakymus 1947-03-22 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko prašymas rinktinės vadui atšaukti nurodymą dėl 1-ojo būrio išformavimo ir Alytaus aps. Alovės vls. veikiančios būrio dalies prijungimo prie Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės 1947-03-19 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko prašymas rinktinės vadui palikti jį Merkio rinktinės sudėtyje 1947-03-19 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-18 raštas Dainavos apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui dėl tarpusavio ryšio organizavimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-18] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-18 raštas Dainavos apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui dėl Karininko Juozapavičiaus grupės veiklos. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-18] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" Nr. 4(36) 1947-03-18 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-18 pranešimas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui apie gautus dokumentus ir laikraštį „Aukuras“. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-18] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siųstos piniginės aukos, skirtos laikraščiui „Aukuras“ paremti, 1947-03-18 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-18] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-18 raštas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui dėl pavestos užduoties įvykdymo. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-18] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos vado Algirdo Leonavičiaus-Vyčio 1947-03-17 įsakymas 2-ojo būrio vadui Durtuvui (slap.) dėl kautynėms pasirengusio būrio atvykimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-03-17 Veiklos dokumentai