Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2817
Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio nurodymai Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl priešui talkinančių inteligentų baudimo Ne vėliau kaip 1947-04-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado [Dominyko Jėčio-Ąžuolio] paklausimas Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl Merkio rinktinės partizanų tariamai nužudytų [MVD slaptojo bendradarbio] šeimos narių Ne vėliau kaip 1946-10-10 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos štabo parengtas karo lauko teismo posėdžio protokolo pavyzdys Ne vėliau kaip 1946-09-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos štabo Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųsto karo lauko teismo posėdžio protokolo pavyzdžio lydraštis Ne vėliau kaip 1946-09-01 Veiklos dokumentai Ištrauka iš apdovanojimo Narsumo ar Uolumo juostele [tvarkos aprašo] (Dainavos apygardos vado [1946 m. rugpjūčio mėn.] įsakymo Nr. 57/2 priedas) Ištrauka daryta [1946 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado [1946 m.] įsakymas Nr. 57 dėl partizanų uniformos, skiriamųjų ženklų, sužeidimo ženklo ir kt. (juodraštis) [1946 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio šifruotas nurodymas Merkinės rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui Ne vėliau kaip 1947-03-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio šifruotas nurodymas Merkinės rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl tarpusavio ryšių organizavimo Ne vėliau kaip 1947-03-05 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 2-ojo skyriaus viršininkui siųstų popieriaus ir alavo 1946-05-15 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-15] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui skirti Merkio rinktinės daliniams daugiau laikraščio „Laisvės varpas“ egzempliorių 1946-05-15 Veiklos dokumentai