Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2766
Lietuvos partizanų apmokymo programa puskarininkio laipsniui gauti 1946-03-15 Veiklos dokumentai Dzūkų rinktinės Kęstučio grupės laikraščio „Už tėvų žemę!“, Nr. 4 (16) 1946-03-10 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 3-čiojo būrio vado Broniaus Kudirkos-Bijūno 1946-03-05 parašytas partizano Strazdo (slap.) žūties 1946-03-03–1946-03-04 aprašymas. Nuorašas. Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-03-05 Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-02-28 įsakymas Nr. 6 dėl Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago paskyrimo apygardos štabo 1-ojo ir 3-ojo skyrių viršininku bei apygardos vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-02-28] Veiklos dokumentai A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 3(5) 1946-02-25 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai [A apygardos būrio vado Adolfo Baublio]-Vyto pranešimas (duomenys) A apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Varėnos aps. Varėnos vls. apylinkėse. Duomenys apie 1940-1941 m., 1944-1946 m. suimtus, sušaudytus ir ištremtus gyventojus 1946-02-22 Veiklos dokumentai Duomenys Dainavos apygardos Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Varėnos aps. Perlojos apylinkėje 1946-02-19 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949-02-16 deklaracija. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-02-16 Veiklos dokumentai Duomenys apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Alytaus aps. Rudnios vls. Ne vėliau kaip 1946-02-20 Veiklos dokumentai Duomenys apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Alytaus aps. Varėnos II vls. Ne anksčiau kaip 1946-02-10 Veiklos dokumentai