Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Būrio vado ir skyriaus vado teises turinčių partizanų viršininkų mokymo programos pavyzdys (Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado 1949-03-22 rašto priedas). Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-22 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Baltrušaičio-Tigro 1949-03-22 įsakymas Nr. 3 dėl partizanų ir rėmėjų įrašymo į rinktinės partizanų ir rėmėjų sąrašus. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-22 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono 1946-06-01 įsakymas Nr. 18 dėl partizanų paskyrimo ir pakrikusių panemunių partizanų ryšių. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono [1946-06] įsakymas Nr. 21 dėl partizanų uniformų dėvėjimo tvarkos, apdovanotinų partizanų ir partizanų rėmėjų sąrašų sudarymo bei pateikimo apygardos štabui, kadrų rengimo kursų organizavimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono [1946-06] įsakymas Nr. 22 dėl operacinės veiklos taisyklių laikymosi ir piniginių lėšų apyskaitų pateikimo apygardos štabui. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai 1949-03-21 1949-03-21 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto įsakymas Nr. 8 dėl partizanų paskyrimo ir perkėlimo į kitą dalinį 1949-03-21 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto 1949-03-21 įsakymas Nr. 1 dėl Kęstučio ir Birutės rinktinių išformavimo, buvusios Geležinio Vilko rinktinės 5-osios kuopos grąžinimo Geležinio Vilko rinktinei ir rinktinių veikimo teritorijų ribų nustatymo. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip [1949-09-08] Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto 1949-03-21 įsakymas Nr. 8 dėl partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų ir perkėlimo į kitą dalinį. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip [1949-09-08] Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-08-31 įsakymas Nr. 27 dėl Šarūno rinktinės perdavimo Dainavos apygardai, žuvusio būrio vado Kėkšto (slap.) išbraukimo iš partizanų sąrašų, partizanų paskatinimo, perkėlimo į kitus dalinius ir paskaitų kovotojų auklėjimo tema konspektų parengimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai