Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-02 raštas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui dėl išsiųstų pinigų ir šovinių. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-02] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio įsakymas Nr. 27K dėl Dzūkų rinktinės Karininko Juozapavičiaus grupės išformavimo, grupės vado Antano Grušausko-Siaubo atleidimo iš pareigų, išbraukimo iš partizanų sąrašų ir kt. 1947 m. [kovas] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado [Dominyko Jėčio-Ąžuolio] įsakymas Nr. 17K dėl partizanų maldos teksto paskelbimo ir partizanų drausmės stiprinimo 1947 m. [kovas] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-01 raštas apygardos vadui dėl nesusipratimų vykdant apygardos vado įsakymą prijungti Alytaus aps. Alovės vls. esančią Merkio rinktinės veikimo teritorijos dalį prie Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės veikimo teritorijos. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado pavaduotojo Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas Dzūkų rinktinės Karininko Juozapavičiaus grupės vadui Antanui Grušauskui-Siaubui atvykti į susitikimą 1947 m. kovas Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-01 raštas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui dėl Karininko Juozapavičiaus grupės veikimo teritorijos perėmimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio Merkio rinktinės vadui siunčiamo įsakymo Nr. 27K lydraštis 1947 m. kovas Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui, kuriame pranešama apie apygardos štabo pradėtą leisti laikraštį „Aukuras“, prašoma atsiųsti patriotinio turinio ar bolševikinę propagandą demaskuojančių straipsnių ir kt. 1947 m. kovas Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui dėl partizanų veiksmų praėjus žiemai 1947 m. kovas Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų veiksmus 1947 m. vasario mėn. 1947 m. kovas Veiklos dokumentai