Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2668
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 nurodymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui įspėti partizaną Perkūną (slap.) dėl drausmės pažeidimų. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 perspėjimas [dalinio vadui] [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir drausmės pažeidimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 nurodymas [dalinio vadui] [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui grąžinti savininkui neteisėtai įsigytą drabužį. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-21 įspėjimas būrio vadui Tarzanui (slap.) dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas pasirinkti būrio vadui tinkamą žiemojimo vietą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-21] Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-11-18 įsakymas Nr. 1 dėl pradėtų eiti apygardos vado pareigų ir Dzūkų grupės pavadinimo pakeitimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-18] Veiklos dokumentai A apygardos štabo nurodymai dėl teisminių procedūrų suvienodinimo partizanų daliniuose Ne vėliau kaip 1946-06-05 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-18] įsakymas Nr. 20 dėl partizanų paskyrimo. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-18] įsakymas Nr. 21 dėl partizano Lino (slap.) paskatinimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1945 m. lapkritį Veiklos dokumentai N. apygardos partizanų štabo atsišaukimas "Tarybinių įstaigų tarnautojai ir darbininkai!", raginantis neimti iš bolševikų ginklų 1945-11-15 Atsišaukimai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-13 padėka [partizanų rėmėjui] Girėnui (slap.) už suteiktą materialinę paramą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-13] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-05] įsakymas Nr. 18 dėl Marcinkonių bataliono vado pavaduotojo Zigmo Šerkšno-Tigro išbraukimo iš partizanų sąrašų. Ištrauka Nuorašas darytas 1945 m. lapkritį Veiklos dokumentai