Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3223
Dainavos apygardos vado pavaduotojo Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-11-18 raštas Pietų Lietuvos srities vadui Sergijui Staniškiui-Antanaičiui dėl Pietų Lietuvos srities štabo veiklos po Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūties. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-11-18] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Didžiosios kovos apygardos] partizano laiškas Pietų Lietuvos srities štabo nariams 1946-11-18 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. lapkričio 1–15 d. 1946-11-18 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamas numatomų nepriklausomos Lietuvos administracijos pareigūnų sąrašas 1946-11-17 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio įsakymas Nr. 4 dėl partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų ir kovotojo Narsučio (slap.) įspėjimo 1946-11-17 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie partizano Liepos (slap.) žūties aplinkybes ir priešo veiksmus 1946 m. lapkričio 15 d. 1946-11-16 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. lapkričio 1–15 d. [1946 m. lapkričio 16–30 d.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1946 m. lapkričio 15 d. Alytaus aps. Daugų vls. Rakatanskų k. įvykusias kautynes 1946 m. lapkričio 14–28 d. Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo pirmininko vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstų karo lauko teismo posėdžio protokolų lydraštis 1946-11-14 Veiklos dokumentai Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie partizanės Ramunės (slap.) perduotus vaistus, eilėraščius, kalkę, tušą ir kitas gautas pinigines bei materialines aukas 1946-11-13 Veiklos dokumentai