Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2817
A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 6(8) 1946-05-05 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado [Vinco Batulevičiaus-Gailiaus] siunčiamų rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui duomenų apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus lydraštis 1946-05-03 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 6 dėl rinktinės dalinių pavadinimų ir partizano slapyvardžio pakeitimo bei partizanų paskyrimo 1946-05-01 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui siųstų pinigų 1946-04-30 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-04-30] Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-04-30 įsakymas Nr. 15 dėl partizanų paskyrimo ir dalinių performavimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1946 m. balandžio 30–gegužės 13 d. Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] dalinio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. balandžio 29 d., sprendimas 1946-04-29 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizano Putino (slap.) parodymai partizano Meškino (slap.) byloje 1946-04-26 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas apygardos vadui [Juozui Vitkui-Kazimieraičiui] apdovanoti pasižymėjusius Varėnos-Rudnios bataliono partizanų rėmėjus 1946-04-24 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų Jono Krajausko-Lengvenio, Broniaus Marčiulionio-Stumbro, Žaibo (slap.), Zigmo (slap.), Balandžio (slap.), Tarzano (slap.) ir kt. parodymai apie buvusio [MVD slaptojo bendradarbio] Petro Abramavičiaus nusikalstamą veiklą 1946-04-21 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų Jono Krajausko-Lengvenio, Broniaus Marčiulionio-Stumbro, Žaibo (slap.), Zigmo (slap.), Balandžio (slap.), Tarzano (slap.) ir kt. parodymai apie buvusio [MVD slaptojo bendradarbio] Juozo Vitkausko nusikalstamą veiklą 1946-04-21 Veiklos dokumentai