Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2817
[Dainavos apygardos] Dzūkų rinktinės Margio grupės štabo Ryšių ir žvalgybos skyriaus viršininko Gandro (slap.) raštas partizanei [Albinai Baltrėnaitei]-Rūtai [1946 m.] Veiklos dokumentai Duomenys apie 1940-1941 m., 1944-1946 m. suimtus, sušaudytus ir ištremtus Alytaus aps. Druskininkų vls. gyventojus 1946-03-20 Veiklos dokumentai Duomenys apie rinkimus Varėnos aps. Druskininkų vls. 1946-03-20 Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-03-19 įsakymas Nr. 7 dėl partizanų pasižymėjimo ženklų ir jų dėvėjimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-03-19] Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės] dalinio partizanų [karo lauko teismo posėdžio], įvykusio 1946 m. kovo 15 d., protokolas [1946-03-15] Veiklos dokumentai A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 4(6) 1946-03-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos partizanų apmokymo programa puskarininkio laipsniui gauti 1946-03-15 Veiklos dokumentai Dzūkų rinktinės Kęstučio grupės laikraščio „Už tėvų žemę!“, Nr. 4 (16) 1946-03-10 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 3-čiojo būrio vado Broniaus Kudirkos-Bijūno 1946-03-05 parašytas partizano Strazdo (slap.) žūties 1946-03-03–1946-03-04 aprašymas. Nuorašas. Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-03-05 Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-02-28 įsakymas Nr. 6 dėl Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago paskyrimo apygardos štabo 1-ojo ir 3-ojo skyrių viršininku bei apygardos vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-02-28] Veiklos dokumentai