Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-01-31 įsakymas Nr. 4 dėl karinio laipsnio suteikimo, apygardos vado pavaduotojo [Algimanto Zaskevičiaus]-Tautvaišos tarnybinės išvykos, rinktinių veiklos bolševikinių rinkimų išvakarėse ir jų metu, Vytauto rinktinės kovotojo Stumbro (slap.) perkėlimo į kitą rinktinę [atšaukimo] ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-02-08 įsakymas Nr. 5 dėl apygardos statuto papildymo, partizanų paskyrimo, Geležinio Vilko rinktinės vado adjutanto Mažyčio (slap.) perkėlimo į kitą rinktinę ir partizanų bei partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-02-10 įsakymas Nr. 6 dėl rinktinių vadų gaunamų apygardos vado ar apygardos štabo įsakymų ir nurodymų vykdymo tikslumo bei punktualumo, paskaitų kovotojų auklėjimo tema konspektų parengimo ir partizanų bei partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-02-15 įsakymas Nr. 7 dėl Vasario 16-osios šventimo, partizanų bei partizanų rėmėjų paskatinimo, karinio laipsnio suteikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-02-22 įsakymas Nr. 8 dėl partizanų paskyrimo, Žalgirio rinktinės kovotojo Nakties (slap.) perkėlimo į kitą rinktinę ir partizanų bei partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-03-06 įsakymas Nr. 9 dėl Marijampolės m. bolševikinio aktyvo sunaikinimo operacijoje dalyvavusių partizanų paskatinimo, [Algimanto Zaskevičiaus]-Narimanto atleidimo iš visų pareigų ir išbraukimo iš partizanų sąrašų, Žalgirio rinktinės kovotojo Nakties (slap.) perkėlimo į kitą rinktinę atšaukimo, asmens dokumentų atėmimo iš apygardos kovotojų, apygardos kapeliono Justino Lelešiaus-Grafo papeikimo ir įspėjimo, paskaitų kovotojų auklėjimo tema konspektų parengimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-03-15 įsakymas Nr. 10 dėl partizanų paskyrimo, Birutės rinktinės vado Juozo Lukšos-Skirmanto ir Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Daumanto papeikimo bei įspėjimo, Geležinio Vilko rinktinės štabo pasiuntinių Dėdės (slap.) ir Vilko (slap.) viešo papeikimo ir perkėlimo į kitas rinktines, neleistinumo skirti rinktinių štabų pareigūnais jokios partizaninės veiklos patirties neturinčius asmenis ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-04-05 įsakymas Nr. 11 dėl tarnybinės drausmės laikymosi Velykų švenčių metu, statistinių žinių apie partizanų ir priešo veiksmus rinktinių veikimo teritorijoje teikimo apygardos vadui, partizanų paskatinimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-04-10 įsakymas Nr. 12 dėl Maironio kuopos prie Tauro apygardos štabo įsteigimo, partizanų paskyrimo, Kęstučio rinktinės vado Kazimiero Pinkvartos-Dešinio atleidimo iš pareigų, paskaitų kovotojų auklėjimo tema konspektų parengimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-04-15 įsakymas Nr. 13 dėl Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro papeikimo ir įspėjimo, rinktinių štabų tvarkytinų bylų nomenklatūros, neleistinumo dalinių stovyklavietėse ir ypač partizanų bunkeriuose lankytis civiliams asmenims, tarnybines ar karines paslaptis civiliams asmenims išduodančių dalinių vadų baudimo, rinktinių štabų būstinėse besilankančių apygardos štabo pareigūnų saugumo užtikrinimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai