Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2817
A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 3(5) 1946-02-25 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai [A apygardos būrio vado Adolfo Baublio]-Vyto pranešimas (duomenys) A apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Varėnos aps. Varėnos vls. apylinkėse. Duomenys apie 1940-1941 m., 1944-1946 m. suimtus, sušaudytus ir ištremtus gyventojus 1946-02-22 Veiklos dokumentai Duomenys Dainavos apygardos Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Varėnos aps. Perlojos apylinkėje 1946-02-19 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949-02-16 deklaracija. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-02-16 Veiklos dokumentai Duomenys apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Alytaus aps. Rudnios vls. Ne vėliau kaip 1946-02-20 Veiklos dokumentai Duomenys apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Alytaus aps. Varėnos II vls. Ne anksčiau kaip 1946-02-10 Veiklos dokumentai Partizano [Šturmo] surinkti duomenys apie 1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos rinkimus Varėnos aps. Ne anksčiau kaip 1946-02-10 Veiklos dokumentai Duomenys apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Varėnos aps. Varėnos vls. Barčių apylinkėje [Ne anksčiau kaip 1946-02-10] Veiklos dokumentai A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 2(4) 1946-02-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Duomenys apie 1940-1941 m., 1944-1946 m. suimtus, sušaudytus ir ištremtus Alytaus aps. Varėnos vls. Perlojos ir Kucakiemio apylinkių gyventojus Ne anksčiau kaip 1946 m. vasaris Veiklos dokumentai