Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2668
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 nurodymas [dalinio vadui] [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui surinkti žinias apie visus (esamus, pasidavusius sovietų valdžios organams ir žuvusius) dalinio partizanus ir nurodymai dėl šių žinių rinkimo bei pateikimo rinktinės štabui tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui dėl partizanų būrių veikimo teritorijų Alytaus aps. Merkinės ir Alovės vls. paskirstymo 1945-09-28 Veiklos dokumentai Merkinės ir kitų partizanų būrių kovos prieš raudonąjį bolševizmą kronika (dienoraštis), rašyta [Dainavos apygardos] Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945 m. rugsėjis–1946m. gruodis Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 1 Merkinės bataliono [dalinių] vadams, kuriuo patvirtinami bataliono struktūrinis suskirstymas ir būrių vadovybė 1945-09-25 Veiklos dokumentai M grupės štabo laikraštis "Per audras" 1945-09-24 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 14 dalinių vadams dėl duomenų apie partizanų tarnybos eigą kaupimo ir paskelbimo tvarkos 1945-09-23 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 12 dėl partizanų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų 1945-09-22 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 12 dėl partizanų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų 1945-09-22 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-20 pranešimas partizanui [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui apie jo paskyrimą Merkio rinktinės vado adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-20] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-20 pranešimas partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui apie jo paskyrimą Merkio rinktinės adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-20] Veiklos dokumentai