Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-07-05 įsakymas Nr. 23 dėl apygardos vado pasikeitimo, žuvusio apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono išbraukimo iš partizanų sąrašų, įsakymų apygardai Nr. 18, 11 ir 22 kai kurių paragrafų atšaukimo, partizanų uniformų dėvėjimo tvarkos, apdovanotinų partizanų ir partizanų rėmėjų sąrašų sudarymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-07-06 įsakymas Nr. 24 dėl kovotojų veiksmų reaguojant į priešo provokacijas, tarnybinės drausmės laikymosi, neleistinumo viešinti žinias apie kovotojų apsistojimo ar stovyklavimo vietas, kovotojų bendravimo su savo tiesioginiais ir netiesioginiais viršininkais ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-07-10 įsakymas Nr. 25 dėl karinio laipsnio suteikimo, apygardos kapeliono [Justino Lelešiaus]-Krivaičio slapyvardžio pasikeitimo, partizanų paskyrimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-08-15 įsakymas Nr. 26 dėl apygardos įsteigimo pirmųjų metinių, karinio laipsnio suteikimo, partizanų bei partizanų rėmėjų apdovanojimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-09-01 įsakymas Nr. 27 dėl partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų, operacijų vykdymo tvarkos, apygardos statuto papildymo, vadovavimosi naujais apygardos drausmės nuostatais, kovotojo Vasario (slap.) perdavimo karo lauko teismui, nuolatinio apygardos karo lauko teismo įsteigimo, [Tauro apygardos] atskirojo Vytenio būrio išformavimo, Tremtinių, kalinių, nukentėjusių kovotojų ir jų šeimų šelpimo bei globos komiteto [prie Tauro apygardos štabo] išformavimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-09-24 įsakymas Nr. 28 dėl partizanų ir partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-10-01 įsakymas Nr. 29 dėl partizanų ir partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-10-10 įsakymas Nr. 30 dėl karinio laipsnio suteikimo, partizanų ir partizanų rėmėjų apdovanojimo, paskatinimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-10-14 įsakymas Nr. 32 dėl žuvusių partizanų pagerbimo gedulo dekada, partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų, [apygardos operacinės veiklos pristabdymo], kovotojų fotografavimosi tvarkos, kovotojų karinio rengimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-11-22 įsakymas Nr. 34 dėl Lapkričio 23-osios (Tauro apygardos laisvės kovotojų karinės šventės) minėjimo, karinio laipsnio suteikimo, partizanų paskyrimo, apdovanojimo ir paskatinimo, naujos sudėties apygardos karo lauko teismo sudarymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai