Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2668
Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 16 dėl karo lauko sudarymo partizanų Šviedrio (slap.), Vilko (slap.) ir Lazdyno (slap.) bylai už akių išnagrinėti. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio prašymas Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui atsiųsti keletą partizanų karo lauko teismo nuosprendžiui įvykdyti 1945-10-18 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymas Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui pateikti sovietinių pareigūnų ir numatomų nepriklausomos Lietuvos administracijos pareigūnų duomenis 1945-10-15 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios 1945-10-11 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui Vincui Ivanauskui-Gegučiui apie jo paskyrimą Merkinės bataliono vado adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-10] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui Broniui Ivanauskui-Šnekučiui apie jo paskyrimą Barzdylos būrio vadu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-10] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui apie partizanų Broniaus Ivanausko-Šnekučio ir [Petro Bingelio]-Šturmano paskyrimą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-10] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui [Petrui Bingeliui]-Šturmanui apie jo paskyrimą Vaidevučio būrio vadu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-10] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui Taleikiui (slap.) apie jo paskyrimą Merkinės bataliono veikimo teritorijos komendantų viršininku. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-10] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios 1945-10-05 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-10-05] įsakymas Nr. 15 dėl partizanų ženklų dėvėjimo ir vadų skyrimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-05] Veiklos dokumentai