Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2817
A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago [1-ojo] bataliono vadui [Vincui Batulevičiui]-Gailiui siųstų laikraščių „Laisvės varpas“, draudimų vaikščioti po miškus bei įspėjimų [blankų] 1946-05-14 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-14] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago būrio vadui [Petrui Bingeliui]-Šturmanui siųstų laikraščių „Laisvės varpas“, įspėjimų [blankų], draudimų vaikščioti po miškus bei partizanui [Adolfui Baubliui]-Merkiui skirtos siuntos 1946-05-14 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-14] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago Varėnos bataliono vado pavaduotojui Adolfui Baubliui-Merkiui-Vytui siųstų laikraščių „Laisvės varpas“, įspėjimų [blankų] ir draudimų vaikščioti po miškus 1946-05-14 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-14] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago Varėnos bataliono vadui Jonui Jakubavičiui-Rugiui siųstų įspėjimų [blankų], draudimų vaikščioti po miškus ir laikraščių „Laivės varpas“ 1946-05-14 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-14] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. gegužės 12 d., protokolas 1946-05-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Alfonso Bucevičiaus-Studento raštas apie partizano Garnio (slap.) surinktas aukas 1946-05-12 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago [Pietų Lietuvos srities štabo] 2-ojo skyriaus viršininkui siųstų radijo siųstuvo, popieriaus ir kt. lydraštis 1946-05-11 Veiklos dokumentai Ištrauka iš Pietų Lietuvos srities vado 1946-05-10 įsakymo Nr. 3 apie neleistiną partizanų bičiuliavimąsi su prosovietiškai nusiteikusiais gyventojais, rekvizicijų vykdymo tvarką, susilaikymą nuo alkoholio vartojimo, būtinumą kuo kruopščiau pasirengti planuojamoms operacijoms ir saugumo taisyklių laikymąsi didesnio kovotojų susibūrimo ar dalinio perdislokavimo metu ir kt. Ištrauka daryta [1946 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-10 raštelis, išduotas nenustatytam buvusiam [MVD slaptajam bendradarbiui]. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-10] Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų laikraštis ЧТО ТАКОЕ СОВЕТСКАЯ ПРАВДА? („Kas yra sovietinė tiesa?“) Nr. 2 1946-05-10 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai