Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4017
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado pavaduotojo Alberto Permino-Jūrininko 1947-03-16 pranešimas 1-ojo bataliono 1-ojo būrio skyrininkui [Broniui Burneikai]-Ūseliui dėl Alytaus aps. Alovės ir Merkinės vls. veikiančių partizanų pavaldumo. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-16] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado pavaduotojo Alberto Permino-Jūrininko 1947-03-16 prašymas partizanui Beržui (slap.) perduoti siuntą partizanui [Adolfui Baubliui]-Vytui ir užmegzti su juo patikimą ryšį. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-03-16] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraštis "Mylėk Tėvynę" Nr. 3(8) 1947-03-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio partizano Paukščio (slap.) rinktinės vadui persiunčiamos siuntos [lydraštis] 1947-03-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono 1-ojo būrio būrininko [Alfonso Bucevičiaus-Studento] pranešimas rinktinės vadui apie padėtį būrio veikimo teritorijoje kovo 1– 15 d. 1947-03-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui 1947-03-15 siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. kovo 1–15 d. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-03-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko prašymas rinktinės vadui leisti partizanui Klevui (slap.) dėvėti Sužeidimo juostelę 1947-03-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko pranešimas rinktinės vadui apie partizano Rūtos (slap.) perėjimą į 1-ąjį būrį 1947-03-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko prašymas rinktinės vadui įtraukti žuvusius partizanus Šnekutį (slap.) ir Briedelį (slap.) į partizanų sąrašus 1947-03-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Balandžio (slap.) žūties 1947 m. vasario 1 d. Alytaus aps. Alovės vls. Gečialaukio k. aplinkybių aprašymas 1947-03-12 Veiklos dokumentai