Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2668
Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-05] įsakymas Nr. 19 dėl partizanų drausmės griežtinimo, dalinių, laikinai esančių kitų batalionų teritorijoje, pavaldumo, aukštesnei vadovybei nepavaldžių partizanų dalinių prijungimo prie Dzūkų grupės batalionų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1945 m. lapkritį Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-04 nurodymai [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui dėl keitimosi pašto siuntomis, spaudos leidinių platinimo, drausmės laikymosi ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-04] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-02 nurodymas [dalinių vadams] perspėti sovietų valdžios organams pasidavusius partizanus apie jiems gresiančias NKVD represijas ir informuoti partizanus apie jų veiklos vertinimą būsimoje nepriklausomoje Lietuvoje. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-02] Veiklos dokumentai Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" 1945 m. lapkritis Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės štabo leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios 1945-11-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-01 nurodymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui atvesdinti partizaną Narą (slap.) ir ryšininką į centrinį ryšių punktą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-01] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Žiedo 1945-10-31 įsakymas Nr. 3 dėl rinktinės kuopų veikimo teritorinių ribų nustatymo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1945-10-31 Veiklos dokumentai 1945 m. ištremtų Alytaus aps. Druskininkų vls. gyventojų sąrašas 1945-10-30 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-29 nurodymas [dalinių vadams] Valentinui Paulauskui-Pauliukui, Siaubui (slap.) ir [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui pateikti sovietinių pareigūnų duomenis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-29 įsakymas Nr. 2 Merkinės bataliono [dalinių] vadams dėl partizano Gruodžio (slap.) atleidimo iš pareigų ir partizano Putino (slap.) paskyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-29] Veiklos dokumentai