Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 7702
Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos Žaibo būrio vado Žaibo (slap.) [1946-06] raportas 2-osios kuopos vadui apie bausmės Bartininkų vls. Skroblų k. gyventojui įvykdymą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-17 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos [vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio] Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 1–15 d. [1946 m. rugsėjo 16–30 d.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui dėl rinktinės aprūpinimo laikraščiu „Už tėvų žemę“ ir Pietų Lietuvos srities štabo neveiklumo 1946-09-15 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Rytų grupės vado Vinco Žaliaduonio-Roko įsakymas Nr. 1 dėl Leono Galatilčio-Pušyno paskyrimo būrio vadu, sargybos išstatymo partizanų stovyklos apsaugai, partizano Artileristo (slap.) įspėjimo ir kt. 1946-09-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui siunčiamos ržinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 1–15 d. 1946-09-15 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Rytų grupės vado Vinco Žaliaduonio-Roko įsakymas Nr. 2 dėl Zubro (slap.) paskyrimo vadu 1946-09-15 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Rytų grupės vado Vinco Žaliaduonio-Roko įsakymas Nr. 4 dėl Leono Galatilčio-Pušyno paskyrimo būrio vadu, sargybos išstatymo partizanų stovyklos apsaugai 1946-09-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 1–15 d. 1946-09-15 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės 4-ojo būrio karo lauko teismo 1946-09-14 sprendimas nubausti Vincą ir Petrę Paukščius mirties bausme 1946-09-14 Veiklos dokumentai [Jungtinės Kęstučio apygardos štabo apsaugos būrio vado Vaclovo Ivanausko]-Vytenio pranešimas [Lydžio rinktinės Batakių būrio vadui Jonui Jonikui]-Panterai apie atvykimą 1946-09-14 Veiklos dokumentai