Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 7702
[Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus] skyrininko [Vytauto Janulevičiaus]-Karvelio ir partizano Žalgirio (slap.) pranešimas apie partizanų Pykuolio (slap.), Liūto (slap.), Būgos (slap.) ir Danguolio (slap.) žuvimo aplinkybes 1946-09-20 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1946-06-20 įsakymas Nr.18 dėl rinktinės partizanų atleidimo iš pareigų ir skyrimo į jas, karinio laipsnio partizanams suteikimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-20 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-09-20 nurodymas [3-ojo] bataliono vadui Jonui Jakubavičiui- Rugiui atvykti pas partizaną Narą (slap.) arba jo ryšininką. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-09-20] Veiklos dokumentai Tauro apygardos laikraštis „Laisvės žvalgas“, Nr. 17 (35) 1946-09-20 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-09-19 įsakymas Nr. 6 (operacinės srities) dėl [MVD kariuomenės kariškių], okupacinės valdžios pareigūnų, stribų ir MVD slaptųjų bendradarbių naikinimo operacijų vykdymo 1946 m. rugsėjo 20‒27 d. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-19 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-09-19 įsakymas Nr. 6 (operacinės srities) dėl [MVD kariuomenės kariškių], okupacinės valdžios pareigūnų, stribų ir MVD slaptųjų bendradarbių naikinimo operacijų vykdymo 1946 m. rugsėjo 20‒27 d. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-19 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-09-18 nurodymas partizanui Šturmui (slap.) skubiai grąžinti kulkosvaidį su apkabomis ir šoviniais partizanui Trečiokui (slap.). Nuorašas Nuorašas darytas [1946-09-18] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 5–20 d. 1946-09-17 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos Žaibo būrio vado Žaibo (slap.) 1946-09-17 raportas kuopos vadui Skydui (slap.) apie sovietų valdžiai žmones skundusios gyventojos nubaudimą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-17 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos Žaibo būrio vado Žaibo (slap.) [1946-09] raportas 2-osios kuopos vadui apie bausmės Gražiškių vls. Liepalotų k. gyventojui įvykdymą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-17 Veiklos dokumentai