Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 8547
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-12 raštas Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės vadui Vaclovui Voveriui-Žaibui dėl ribos tarp Merkio rinktinės ir Geležinio Vilko grupės veikimo teritorijų nustatymo. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-12] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 1-ojo būrio [vado] Juozo Balčiaus-Banaičio pranešimas rinktinės vadui apie padėtį 2-ojo skyriaus veikimo teritorijoje 1947-02-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago [apygardos štabo] Spaudos ir propagandos skyriaus viršininkui [Vincui Juozaičiui]-Vyturiui siunčiamų atsišaukimų 1947-02-12 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-12] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 1-ojo būrio [vado] Juozo Balčiaus-Banaičio pranešimas rinktinės vadui apie 1947 m. vasario 9 d. rinkimų į LSSR Aukščiausiąją tarybą eigą 2-ojo skyriaus veikimo teritorijoje 1947-02-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-12 sveikinimas Geležinio Vilko grupės vadui Vaclovui Voveriui-Žaibui Naujųjų metų proga. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-12] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-02-12 raštas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui apie gautus Segijaus Staniškio-Antanaičio ir Antano Kulikausko-Daktaro laiškus ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-02-12] Veiklos dokumentai Tauro apygardos [Vytauto rinktinės] partizano [Voverės] (slap.) [pranešimas] Ne vėliau kaip 1947-02-12 Veiklos dokumentai Tauro apygardos [Vytauto rinktinės] partizano Voverės (slap.) sudarytas Marijampolės aps. Kalvarijos vls. milicijos skyriaus darbuotojų sąrašas Ne vėliau kaip 1947-02-12 Veiklos dokumentai Tauro apygardos [Vytauto rinktinės] partizano Voverės (slap.) sudarytas MGB Marijampolės aps. skyriaus Kalvarijos vls. poskyrio darbuotojų sąrašas Ne vėliau kaip 1947-02-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio 2-ojo skyriaus skyrininko [Prano Svirsko]-Lino pranešimas rinktinės vadui apie priežastis, dėl kurių laiku negrąžinti aukų lapai, 1947-01-13 bunkeryje kilusį gaisrą, kurio metu buvo sunkiai sužaloti partizanai Ūla (slap.) ir Gardinas (slap.) ir kt. 1947-02-11 Veiklos dokumentai