Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 8547
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio karo lauko teismo 1947-02-11 posėdžio protokolas 1947-02-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-11 įsakymas Nr. 2 dėl rinkimų į SSRS Aukščiausiąją Tarybą baikotavimo, bausmių taikymo rinkimuose dalyvavusiems asmenims. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymas Nr. 2 dėl rinkimų į SSRS Aukščiausiąją Tarybą baikotavimo, bausmių taikymo rinkimuose dalyvavusiems asmenims 1947-02-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos laikraštis „Laisvės žvalgas“, Nr. 3‒4 (48-49) 1947-02-10 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-02-10 įsakymas Nr. 1 dėl pasipriešinimo sovietinei kolonizacijai ir žemės ūkio kolektyvizacijai. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-10 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymas Nr. 1 dėl pasipriešinimo sovietinei kolonizacijai ir žemės ūkio kolektyvizacijai 1947-02-10 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-02-10 įsakymas Nr. 6 dėl rinktinių vadų gaunamų apygardos vado ar apygardos štabo įsakymų ir nurodymų vykdymo tikslumo bei punktualumo, paskaitų kovotojų auklėjimo tema konspektų parengimo ir partizanų bei partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-10 Veiklos dokumentai Tauro apygardos [Vytauto] rinktinės partizano Vyturio (slap.) daryti nenustatytų asmenų gyvenimo aprašymų ir kt. dokumentų nuorašai [1947-02-10] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio vado Durtuvo (slap.) 1947-02-09 raportas 2-osios kuopos vadui apie partizano Džimio (slap.) elgesį. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo būrio duomenys apie 1947 m. vasario 9 d. įvykusius LSSR Aukščiausiosios tarybos rinkimus. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-02-09 Veiklos dokumentai