Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 7702
N. štabo atsišaukimas „Vieningon kovon“, raginantis lietuvius kovoti su bolševikais [1946]-09-26 Atsišaukimai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1946-09-25 įsakymas Nr. 19 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-09-24 įsakymo Nr. 28 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-09-25 nurodymas 2-ojo bataliono 2-ojo būrio vadui Broniui Marčiulioniui-Stumbrui dėl partizano Ūlos (slap.) paskyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-09-25] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Vinco Ivanausko-Gegučio pranešimas rinktinės vadui apie partizano Audros (slap.) paskyrimą 2-ojo skyriaus skyrininku 1946-09-25 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio] grupės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 15 (27) 1946-09-24 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono partizano Dainiaus (slap.) prašymas bataliono vadui perkelti jį į 1-ąjį batalioną 1946-09-24 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-09-24 įsakymas Nr. 28 dėl partizanų ir partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-24 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-09-24 įsakymas Nr. 28 dėl partizanų ir partizanų rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-24 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio] grupės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 15 (27) 1946-09-24 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 5–20 d. 1946-09-22 Veiklos dokumentai