Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6365
Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono Atskirosios Lampeo grandies vado Lampeo (slap.) patvirtinta Atskirosios Lampeo grandies 1947-12 ūkinių gėrybių apyskaita (forma P/5) 1947-12-27 Veiklos dokumentai Dariaus ir Girėno apygardos vado Klevo (slap.) 1947-12-27 raštas Tauro apygardos vadui Antanui Baltūsiui-Žvejui apie padėtį apygardoje po pragaištingų Juozo Markulio-Erelio veiksmų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1947-12-27–1948-01-06 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Kazio Grebliko-Sakalo 1947-12-27 įsakymas Nr. 69 dėl rinktinės kuopų tarpusavio ryšių palaikymo, siunčiamų kuopų raštų siuntimo užklijuotuose vokuose, pasirengimo kuopų ir būrių vadų susirinkimui, partizanų atžymėjimo ženklų dėvėjimo, partizanų skyrimo į pareigas ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-12-27 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono Atskirosios Lampeo grandies vado Lampeo (slap.) atlikta MGB slaptojo bendradarbio Teodoro Lebeckio kvota 1947-12-27 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 128 1947-12-24 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vado Sergijaus Staniškio-Lito raštas apygardos vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl drausmės nuostatų projekto 1947-12-24 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-12-24 įsakymas Nr. 49 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-12-24 įsakymo Nr. 53 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-12-24 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vado įsakymas Nr. 2 dėl Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės perdavimo Kazimieraičio rinktinei, patekusio į nelaisvę Vaidoto grupės vado Lapaičio (slap.) išbraukimo iš partizanų sąrašų ir partizanų paskyrimo 1947-12-24 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vytauto grupės vado Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie MGB agentą Joną Linkevičių ir jo likvidavimą 1947-12-21 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-12-21 įsakymas Nr. 48 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-12-19 įsakymo Nr. 52 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-12-21 Veiklos dokumentai