Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-16 nurodymas Varėnos bataliono vado pavaduotojui [Adolfui Baubliui]-Vytui atvykti į susitikimą 1946 m. gegužės 22 d. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-16] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 4 dėl rinktinės dalinių performavimo ir partizanų paskyrimo 1946-05-16 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos vado] įsakymas Nr. 286 dėl [Lietuvos laisvės armijos] A apygardos pavadinimo pasikeitimo, Dzūkų rinktinės prijungimo prie Dainavos apygardos, Merkio rinktinės batalionų vadų teisių prilyginimo Dzūkų rinktinės grupių vadų teisėms, partizanų vadų skyrimo bei atleidimo iš pareigų tvarkos ir kt. [1946 m. gegužė] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio nurodymai Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl priešui talkinančių inteligentų baudimo Ne vėliau kaip 1947-04-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado [Dominyko Jėčio-Ąžuolio] paklausimas Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl Merkio rinktinės partizanų tariamai nužudytų [MVD slaptojo bendradarbio] šeimos narių Ne vėliau kaip 1946-10-10 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos štabo parengtas karo lauko teismo posėdžio protokolo pavyzdys Ne vėliau kaip 1946-09-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos štabo Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamo karo lauko teismo posėdžio protokolo pavyzdžio lydraštis Ne vėliau kaip 1946-09-01 Veiklos dokumentai Apdovanojimo Narsumo ar Uolumo juostele [tvarkos aprašo] išrašas (Dainavos apygardos vado [1946 m. rugpjūčio mėn.] įsakymo Nr. 57/2 priedas) Išrašas darytas [1946 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado [1946 m.] įsakymas Nr. 57 dėl partizanų uniformos, skiriamųjų ženklų, sužeidimo ženklo ir kt. (juodraštis) [1946 m.] Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio] prašymas Merkio rinktinės vadui kuo skubiau atsiųsti išsamias žinias apie rinktinę Ne vėliau kaip 1946-07-12 Veiklos dokumentai