Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4296
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-30 nurodymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui dėl priemonių partizanų saugumui užtikrinti. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-30] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-30 nurodymas [dalinio vadui] [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui dėl priemonių partizanų saugumui užtikrinti. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-30] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės dalinio vadui Juozui Volungevičiui-Siaubui siunčiami partizanų ženklų eskizai 1945-09-29 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 pranešimas partizanui Strazdui (slap.) apie jo paskyrimą Druskininkų bataliono vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 pranešimas partizanui [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui apie jo paskyrimą Merkio rinktinės vado adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 pranešimas partizanui Vincui Batulevičiui-Gailiui apie jo paskyrimą Merkinės bataliono vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 pranešimas partizanui Barzdai (slap.) apie jo paskyrimą Marcinkonių bataliono vadu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 pranešimas partizanui [Jonui Volungevičiui]-Siaubui apie jo paskyrimą Marcinkonių bataliono vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 įsakymas [dalinio vadui Juozui Volungevičiui]-Siaubui surinkti žinias apie visus (esamus, pasidavusius sovietų valdžios organams ir žuvusius) dalinio partizanus ir nurodymai dėl šių žinių rinkimo bei pateikimo rinktinės štabui tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 įsakymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui surinkti žinias apie visus (esamus, pasidavusius sovietų valdžios organams ir žuvusius) dalinio partizanus ir nurodymai dėl šių žinių rinkimo bei pateikimo rinktinės štabui tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai