Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4276
Dzūkų grupės Merkio rinktinės būrio vado Roko Bingelio-Vaidevučio priesaika 1945-09-27 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės būrio vado Gaigalo (slap.) priesaika 1945-09-27 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] 1945-09-26 nurodymas partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui panaudotų rekvizicinių kvitų šakneles grąžinti rinktinės štabui. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-26] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] 1945-09-26 nurodymas partizanui Barzdylai (slap.) panaudotų rekvizicinių kvitų šakneles grąžinti rinktinės štabui. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-26] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado adjutanto Valentino Paulausko-Pauliuko pakvitavimas gavus rekvizicinius kvitus 1945-09-26 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės bataliono 1-osios kuopos 3-ojo būrio vado Barzdylos (slap.) pakvitavimas gavus rekvizicinį kvitą 1945-09-26 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 1 Merkinės bataliono [dalinių] vadams, kuriuo patvirtinami bataliono struktūrinis suskirstymas ir būrių vadovybė 1945-09-25 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) atsišaukimas „Į LLA vyrus“ dėl ginkluotos kovos su sovietine opukacija 1945-09-25 Atsišaukimai Masališkių seniūnijos komendanto Barzdylos (slap.) priesaika 1945-09-25 Veiklos dokumentai N grupės štabo laikraštis "Per audras" 1945-09-24 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai