Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-09-29 įsakymas Nr. 23 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-08-20 įsakymo Nr. 26 ir 1947-09-06 įsakymo Nr. 27 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-09-29 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-09-27 įsakymas Nr. 22 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-08-19 įsakymo Nr. 25 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-09-27 Veiklos dokumentai Šiaurės Rytų Lietuvos srites vado Jono Kimšto-Žalgirio raštas Algimanto apygardos vadui Antanui Slučkai-Šarūnui dėl Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) veiklos, LSSR MGB agento Juozo Markulio-Erelio demaskavimo ir ryšių su juo nutraukimo 1947-09-27 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio laiškas Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininkui Leonui Basiui-Pavasariui apie atsišaukimų platinimą ir kt. 1947-09-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas Dzūkų rinktinės vadui [Vladui Baciuškai-Adomui] paremti apygardos štabą piniginėmis lėšomis 1947-09-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas Šarūno rinktinės vadui Vincui Mikelioniui-Vargdieniui paremti apygardos štabą piniginėmis lėšomis 1947-09-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas Kazimieraičio rinktinės vadui paremti apygardos štabą piniginėmis lėšomis 1947-09-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vadų 1947 m. rugsėjo 24–25 d. posėdžio protokolas 1947-09-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vadų 1947 m. rugsėjo 24–25 d. posėdžio protokolo juodraštis 1947-09-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vadų 1947 m. rugsėjo 24–25 d. posėdžio protokolas 1947-09-25 Veiklos dokumentai