Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dzūkų grupės vado įsakymas Nr. 1 dėl mobilizuojamų partizanų skirstymo į batalionus, kuopas, būrius, skyrius ir grandis, partizanų kuopų ir būrių įvardijimo, batalionų, kuopų ir būrių vadų skyrimo tvarkos, operacijų vykdymo tvarkos, privalomo batalionų ir kuopų operacinės veiklos dienoraščių rašymo ir kt. 1945-05-07 Veiklos dokumentai Albinas Karalius 1945-04-11 Fotodokumentai Adolfas Eidimtas 1945-04-08 Fotodokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininko Prano Valiuko-Žalvyrio laiškas LLA Šiaulių apygardos Radviliškio apylinkės (rinktinės) vadui Juozui Šereivai-Arvydui dėl laikraščio „Nežinomas kareivis“ spausdinimo 1945-04-08 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) Šiaulių apygardos Skroblo būrio vado Rimučio (slap.) raportas apie darbo organizavimą, Vanagų rėmimo komiteto (VRK) steigimo sunkumus 1945-04-07 Veiklos dokumentai Kazio Bartkaus-Kautmino raštelis apie ryšių su partizanų būriu užmezgimą [1945 m. balandis] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) vado Adolfo Eidimto-Vyganto laiškas [LLA Šiaulių apygardos štabo Ryšių skyriaus viršininkui Pranui Valiukui-Žalvyriui] apie negautą laikraštį „Nežinomas kareivis“ ir žinių apie padėtį nepateikimą 1945-03-21 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis Fotodokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanai Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis Fotodokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Palubeckis-Simas Ne vėliau kaip 1947 m. lapkritis Fotodokumentai