Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
A apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono [2-ojo būrio vado] Vinco Ivanausko-Gegučio pakvitavimas gavus rekvizicinius kvitus 1946-05-19 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio pakvitavimas gavus rekvizicinius kvitus 1946-05-19 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago rinktinės dalinių vadams siunčiamų rekvizicinių kvitų 1946-05-19 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-19 pranešimas Pietų Lietuvos srities [štabo] 2-ojo skyriaus viršininkui apie gautų aukų panaudojimą. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-19 prašymas Pietų Lietuvos srities vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atsiųsti Merkio rinktinės veikimo teritorijos žemėlapių. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-19 nurodymas partizanui Petraičiui (slap.) pasirūpinti, kad būtų atsiųstas partizano Vyto (slap.) ginklas. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [Masališkių būrio] partizanų pirmūnų sąrašas 1946-05-18 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio karo lauko teismo [1946-05-09] posėdžio protokolas 1946-05-17 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas batalionų vadams, batalionų vadų pavaduotojams ir adjutantams pateikti [rinktinės štabui] puskarininkio laipsnį įgyti norinčių partizanų sąrašus ir pradėti mokymus pagal lengvesnius programos punktus 1946-05-16 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-16 nurodymas [1-ojo] bataliono vadui [Vincui Batulevičiui]-Gailiui įvykdyti mirties nuosprendį Tamošiui Babakinui ir Liudvikui Baranauskui. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-05-16 Veiklos dokumentai