Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 8 dėl karo lauko teismo bylai už akių išnagrinėti sudarymo tvarkos 1945-07-28 Veiklos dokumentai Dzūkų rinktinės Kęstučio grupės štabo nurodymai būrių vadams dėl mobilizacijos ir kovinių operacijų vykdymo, partizanų aprūpinimo maistu, drausmės laikymosi ir kt. 1945-07-24 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo išplatintas užsienio lietuvių atsišaukimas „Pavergtos Lietuvos vergaujantieji tautiečiai“, raginantis pasiruošti lemiamai kovai su okupantais 1945-07-21 Atsišaukimai Dzūkų grupės štabo nurodymas grupės dalinių vadams ir [seniūnijų] komendantams dėl mobilizacinių skelbimų saugojimo ir viešinimo 1945-07-21 Veiklos dokumentai Partizanų dainos 1945-07-21 Eilėraščiai, dainos, maldos Dzūkų grupės vadovybės priminimas partizanų dalinių vadams paskubinti operatyvinius planus. Lietuvos informacijų biuro "Kovok" atsišaukimas "Pavergtos tautos vergaujantieji tautiečiai", kurį iš užsienio lietuvių gavo Dzūkų grupės vadovybė 1945-07-21 Veiklos dokumentai Dzūkų rinktinės laikraštis "Už tėvų žemę" Nr. 4 1945-07-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos partizanų atsišaukimas "Nauja bolševikinio melo priemonė", raginantis nekreipti dėmesio į bolševikų platinamus neva tai Kauno arkivyskupijos kurijos atsišaukimus, raginančius partizanus išeiti iš miškų 1945-07-10 Atsišaukimai Lietuvių tautos deklaracija. Projektas 1945-07-07 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos [Kauno apygardos Kovo] apylinkės vado įsakymas gyventojams dėl ganiavos, vaikščiojimo ir kt. veiklos miškingose vietovėse 1945-07-05 Veiklos dokumentai