Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
A apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono partizanų karo lauko teismo, įvykusio 1946 m. birželio 1 d., sprendimas 1946-06-01 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono partizanų Vanago (slap.) ir Tėvelio (slap.) pasižadėjimas negerti degtinės, laikytis partizanų įstatymų ir tapti pavyzdingais partizanais 1946-06-01 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos] štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 7(9) 1946-06-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai [Dainavos apygardos] štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 7(9) 1946-06-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Druskininkų─Marcinkonių bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio pranešimas rinktinės vadui dėl siuntinių neatsiimančių Seirijų bataliono partizanų ryšininkų ir negauto naujo laikraščio „Laisvės varpas“ numerio 1946-05-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Druskininkų─Marcinkonių bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio prašymas rinktinės vadui grąžinti rašomąją mašinėlę 1946-05-27 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Druskininkų-Marcinkonių bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio raštas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui -Vanagui dėl partizanų mokymo pagal puskarininkių rengimo programą 1946-05-27 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas dalinių vadams, kuriame skelbiamos teismo procedūros taisyklės 1946-05-26 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Druskininkų-Marcinkonių bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui -Vanagui siunčiamo partizanų sąrašo lydraštis 1946-05-26 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Druskininkų-Marcinkonių bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio sudarytas partizanų pirmūnų sąrašas 1946-05-26 Veiklos dokumentai