Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6149
Dainavos apygardos [Kazimieraičio] rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado raportas bataliono vadui apie stribo Miko Petraškos likvidavimą 1947-10-31 Veiklos dokumentai Tauro apygardos partizanų vadų, aktyviųjų ir pasyviųjų kovotojų bei jų rėmėjų apdovanojimo pasižymėjimo ženklais 1947-10-30 instrukcija Nr. 3 Nuorašas Nuorašas darytas [1947-10-30] Veiklos dokumentai Algimanto ir Vytauto apygardų vadų bei atstovų 1947-10-30 nutarimas nutraukti ryšius su Bendru demokratiniu pasipriešinimo sąjūdžiu (BDPS). Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-10-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos vado Vyčio 1947-10-30 raštas pasyviųjų būrių vadams dėl lėšų partizanų šeimoms remti ir laikraščio ,,Laisvės žvalgas“ leidybai rinkimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-10-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-10-30 įsakymas Nr. 31 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-10-26 įsakymo Nr. 34 paskelbimo, partizanų apdovanojimo, atleidimo iš pareigų ir skyrimo į jas. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-10-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-10-30 parengta apygardos partizanų apdovanojimo pasižymėjimo ženkais tvarkos instrukcija Nr. 3. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-10-30 Veiklos dokumentai Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio 1947-10-29 partizanų sąrašas. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-10-29] Veiklos dokumentai Algimanto apygardos ir Didžiosios kovos apygardos B rinktinės vadų bei atstovų 1947-10-28 nutarimas nutraukti ryšius su Bendru demokratiniu pasipriešinimo sąjūdžiu (BDPS). Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-10-28 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Karininko Juozapavičiaus grupės štabo viršininko [Juozo Gegužio]-Diemedžio raštas apygardos vadui dėl vadų sąskrydyje partizanui Alfonsui Bucevičiui-Studentui mestų kaltinimų 1947-10-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" Nr. 16 1947-10-25 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai