Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Žinių apie partizanų dalinio 1948 m. ... mėn. iš priešo paimtus ginklus, [šaudmenis] ir kitokį karinį turtą pavyzdys 1948 m. Veiklos dokumentai Partizanų dalinio [mobilizacinės srities] žinių pavyzdys [1948 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos partizanų drausmės nuostatų projektas Ne vėliau kaip 1948-01-20 Veiklos dokumentai Laisvės kovos sąjūdžio karo meto baudžiamųjų nuostatų projektas [1948 m.] Veiklos dokumentai Partizanų dalinio vadovybės įspėjimo (reikalavimo nedalyvauti rengiant sovietinius rinkimus) piliečiui ..., okupacinės valdžios paskirtam [rinkimų komisijos nariu], ... pavyzdys [1948 m. sausis] Veiklos dokumentai Partizanų rajono vadovybės sudaromo partizanų nukautų, sužeistų ir karo lauko teismo sprendimu nubaustų asmenų sąrašo pavyzdys [1948]‒1949 m. Veiklos dokumentai Partizanų rajono vadovybės sudaromo nukautų, sužeistų ir patekusių į nelaisvę partizanų sąrašo pavyzdys [1948]‒1949 m. Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Auksuolio (slap.) [1948‒1950 m.] eilėraščiai. Nuorašas Nuorašas darytas 1948‒1950 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Auksuolio (slap.) [1948‒1950 m.] eilėraščiai. Nuorašas Nuorašas darytas 1948‒1950 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Auksuolio (slap.) 1946 m. kovo mėn. sukurti eilėraščiai. Nuorašas Nuorašas darytas 1948‒1950 m. Eilėraščiai, dainos, maldos