Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Algimanto apygardos Šarūno rinktinės ryšininkės Janinos Laužikaitės-Vengrienės-Undinės laiškas broliui, Algirdo kuopos Vytenio būrio vadui Anicetui Laužikui-Švitrigailai 1947-10-14 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-10-11 įsakymas Nr. 28 dėl partizanų skyrimo į pareigas, atleidimo iš jų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-10-11 Veiklos dokumentai Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanai Kupiškio aps., Kupiškio vls., Šepetos pelkėje 1947 m. spalis Fotodokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio] grupės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 13 (45) 1947-10-07 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos adjutanto Justino Jasaičio-Nakties [Vytauto] apygardos vadui siųstų Tauro apygardos partizanų veikimo statuto ir drausmės nuostatų lydraštis 1947-10-07 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio] grupės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 13 (45) 1947-10-07 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizano Jono Šeinausko-Alyzo dienoraštis 1947 m. spalis–1948 m. sausis Dienoraščiai, atsiminimai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Roko laiškas rinktinės organizacinio sektoriaus viršininkui Leonui Basiui-Pavasariui dėl susitikimo organizavimo 1947-10-06 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio būrininko Nemuno (slap.) pranešimas būrio vadui apie partizanų Simono Jazukevičiaus-Profesoriaus ir Juozo Šilansko-Šilo spalio 4 d. susidūrimą su priešu Varėnos aps. Merkinės vls. Milioniškių k. 1947-10-06 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės vado nurodymas 3-osios grupės vadui kuo skubiau pateikti statistines žinias, pristatyti rašomąją mašinėlę, su savo adjutantu atvykti į susitikimą ir kt. 1947-10-06 Veiklos dokumentai