Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4276
Partizanų eilėraštis „Mūsų gimtoji kalba“ 1945-10-20 Eilėraščiai, dainos, maldos Partizanų eilėraštis 1945-10-20 Eilėraščiai, dainos, maldos [Dzūkų grupės] atsišaukimas "Komjaunuoliai", smerkiantis komjaunuolius 1945-10-20 Atsišaukimai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] partizanui [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui siunčiamų spaudinių 1945-10-18 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-18] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui siunčiamų spaudinių 1945-10-18 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-18] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] Alfonso Bucevičiaus-Studento partizanui [Juozui Volungevičiui]-Siaubui siunčiamų spaudinių 1945-10-18 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-18] Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės] partizanų kreipimasis „Jaunime - tautos žiede!“, raginantis jaunimą jungtis į kovą su okupantais 1945-10-18 Atsišaukimai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 16 dėl karo lauko sudarymo partizanų Šviedrio (slap.), Vilko (slap.) ir Lazdyno (slap.) bylai už akių išnagrinėti. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio prašymas Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui atsiųsti keletą partizanų karo lauko teismo nuosprendžiui įvykdyti 1945-10-18 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado Valentino Paulausko-Pauliuko prašymas rinktinės vadui 2-ojo būrio vadu paskirti partizaną Putiną (slap.) 1945-10-17 Veiklos dokumentai Nemunaičio seniūnijos komendanto Putino (slap.) priesaika 1945-10-17 Veiklos dokumentai