Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4007
Dzūkų grupės vadovybės nurodymas partizanams, draudžiantis be vadų sutikimo legalizuotis 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. [gyvenančių komunistų, komjaunuolių ir stribų] sąrašas Ne vėliau kaip 1945-11-20 Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. gyvenančių komunistų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. [gyvenančių] komjaunuolių sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Merkinės ginnazijoje (Alovės aps. Merkinės mstl.) [besimokančių] komjaunuolių sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai Dainavos apygardos štabo viršininkas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas [1945–1949 m.] Fotodokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) veikiančiojo sektoriaus vyriausiojo vado 1944-12-10 įsakymas Nr. 4 dėl ginkluotos kovos pobūdžio, LLA veikiančiojo sektoriaus suskirstymo į apygardas bei rinktines, partizanų operacinės veiklos metodų, pasipriešinimo masiniam gyventojų trėmimui, partizanų rėmimo komitetų steigimo ir kt. LLA [Kauno apygardos Kovo] apylinkės vado 1945-04-26 įsakymas apylinkės būrių vadams dėl partizanų supažindinimo su LLA veikiančiojo sektoriaus vyriausiojo vado 1944-12-10 įsakymu Nr. 4 Nuo 1944-12-10 iki 1945-04-26 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) nario priesaikos tekstas 1944–1945 m. Veiklos dokumentai Nenustatyto partizano rašinys „Pasikalbėjimai“ 1944‒1950 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Nenustatyto Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano dienoraštis 1944‒1949 m. Dienoraščiai, atsiminimai