Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo raštas [Vytauto] apygardos vadui dėl Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) veiklos, partizanų struktūrų centralizavimo ir vyriausiosios vadovybės sudarymo, LSSR MGB agento Juozo Markulio-Erelio demaskavimo, Algimanto Zaskevičiaus-Tautvaišos išdavystės ir kt. 1947-10-06 Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo raštas Vytauto apygardos vadui Vincui Kauliniui-Miškiniui dėl Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) veiklos, partizanų struktūrų centralizavimo ir vyriausiosios vadovybės sudarymo, LSSR MGB agento Juozo Markulio-Erelio demaskavimo, Algimanto Zaskevičiaus-Tautvaišos išdavystės ir kt. 1947-10-06 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-10-06 įsakymas Nr. 27 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-09-25 įsakymo Nr. 31 paskelbimo, rinktinės Ryšių-maitinimo ir aprūpinimo poskyrio steigimo, ūkio būrio steigimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-10-06 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-10-03 įsakymas Nr. 26 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-09-20 įsakymo Nr. 30 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-10-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio pranešimas rinktinės vadui apie 2-ojo būrio vado Vyto (slap.) susižeidimą 1947-10-02 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. rugsėjo 15–spalio 1 d. 1947 m. spalio 1–16 d. Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai Ne vėliau kaip 1947 m. spalis Fotodokumentai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanas Ksaveras Turkevičius-Bagdonas Ne vėliau kaip 1947 m. spalis Fotodokumentai [Tauro apygardos štabo Žvalgybos skyriaus] 1947 m. parengtas partizanų baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens žinių lapo (anketos) pavyzdys. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947 m. spalį Veiklos dokumentai [Tauro apygardos štabo Žvalgybos skyriaus] 1947 m. parengtas rinktinės partizanų likviduotų asmenų bylų sąrašo pavyzdys. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947 m. spalį Veiklos dokumentai