Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 2-ojo skyriaus viršininkui siunčiamų laiškų ir popieriaus lydraštis 1946-05-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Varėnos bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamas puskarininkio laipsnį įgyti norinčių partizanų sąrašas 1946-05-22 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-20 pranešimas [2-ojo bataliono vadui] [Edvardui Juknaičiui]-Petraičiui apie [bataliono] veikimo teritorijos ribų pakeitimą. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-20] Veiklos dokumentai Tauro apygardos laikraštis „Kovos keliu“, Nr. 6 1946-05-20 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-19 nurodymas [2-ojo bataliono vadui] [Edvardui Juknaičiui]-Petraičiui atsiųsti apdovanotinų partizanų sąrašą. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1946-05-19 įsakymas Nr. 9 dėl Partizanų apdovanojimo už narsumą ir uolumą pasižymėjimo juostelėmis ir jų devėjimo taisyklių paskelbimo, partizanų ir jų rėmėjų apdovanojimo pasižymėjimo ženklais ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-05-19 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-19 prašymas Pietų Lietuvos srities [štabo] 2-ojo skyriaus viršininkui paskelbti aukotojų slapyvardžius laikraštyje „Laisvės varpas“ . Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono] skyrininko Putino (slap.) paklausimas rinktinės vadui apie susitikimą su partizanu Šturmu (slap.) 1946-05-19 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nenustatytam asmeniui siunčiamų matricų ir popieriaus 1946-05-19 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-05-19] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Druskininkų bataliono [vado] Edvardo Juknaičio-Petraičio pakvitavimas gavus rekvizicinius kvitus 1946-05-19 Veiklos dokumentai