Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) Vyriausiosios ginkluotųjų pajėgų vadovybės komunikatas dėl 1948-07-15–1948-08-15 Lietuvoje vykusių partizanų dalinių kautynių su okupacine kariuomene, BDPS Prezidiumo nutarimo pakeisti BDPS pavadinimą ir jį vadinti Demokratiniu lietuvių sąjūdžiu (DLS), BDPS biuletenio „Vidaus ir užsienio žinios“ išleidimo, Jungtinės Kęstučio apygardos įsijungimo į BDPS nuo 1947-10-01 Ne anksčiau kaip 1947-10-01 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos laikraščio „Laisvės balsas“, Nr. 25 (45) fragmentai 1947-10-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos laikraščio „Laisvės varpas“ Nr. 1(10) paskirstymo planas 1947 m. [spalis] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado 1947-09-30 įsakymas Nr. 17 dėl Jauniaus (slap.) paskyrimo 4-ojo rajono organizacinio sektoriaus viršininku. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-09-30 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės] Geležinio Vilko grupės vado Vaclovo Voverio-Žaibo parengta 1947 m. rugsėjo mėn. partizanų ir priešo veiksmų apžvalga 1947-09-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos štabo Žvalgybos skyriaus 1947-09-30 parengta lokalinės žvalgybos agentų verbavimo ir bendradarbiavimo su jais instrukcija Nr. 2Ž. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-09-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos štabo Žvalgybos skyriaus [1947-09] parengta rinktinių štabų žvalgybos skyrių tvarkomos partizanų tarnybinės dokumentacijos suvienodinimo ir kovos metodų saugumui užtikrinti instrukcija Nr. 3. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-09-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-09-30 įsakymas Nr. 24 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-09-06 įsakymo Nr. 28 paskelbimo, partizanų įrašymo į rinktinės partizanų sąrašus, partizanų slapyvardžių keitimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-09-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos štabo Žvalgybos skyriaus 1947-09-29 parengta specialiosios žvalgybos instrukcija Nr. 1Ž. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-09-29 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio laiškas Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininkui Leonui Basiui-Pavasariui apie Juozą Markulį-Erelį ir kt. [1947-09-29] Veiklos dokumentai