Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 4 dėl grupės ir rinktinių veikimo teritorijų nustatymo, rinktinių vadų paskyrimo ir partizanų mobilizacijos 1945-06-06 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 3 dėl partizanų vieningos struktūros ir drausmės. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymas Merkinės bataliono vadui Petrui Petrėnui-Giraičiui sudrausminti ir nuginkluoti bataliono teritorijoje plėšikaujančių partizanų grupę 1945-06-04 Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės štabo] leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios 1945-05-27 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos partizanų mobilizaciniai nurodymai 1945-05-26 Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų mobilizaciniai nurodymai 1945-05-26 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) Kauno apygardos Kovo apylinkės vado Jono Jasinevičiaus-Margio 1945-05-21 įsakymas Nr. 51 dėl partizano Vaidoto (slap.) paskyrimo laikinuoju apylinkės vadu ir kitų paskyrimų 1945-05-21 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) Kauno apygardos Kovo apylinkės vado Jono Jasinevičiaus-Margio įsakymas Nr. 52 dėl būrių narių bendros maldos, būrių vadų atsakomybės jiems pavaldžių partizanų plėšikavimo atvejais, ginklų patikros bei priežiūros ir bereikalingo šaudymo būrelių dislokacijos vietose 1945-05-21 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado įsakymas Nr. 2 dėl priėmimo į partizanų būrius tvarkos, neatidėliotino dar neprisiekusių partizanų prisaikdinimo, tarnybinės drausmės laikymosi, rekvizicijų vykdymo tvarkos ir kt. 1945-05-16 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo parengti laikinieji partizanų drausmės nuostatai [1945 m.] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 1 partizanų dalinių vadams dėl grupės ir jos dalinių vidaus tvarkos, vadovavimo ir tarpusavio ryšių organizavimo, ūkio reikalų tvarkymo, pirmosios pagalbos sužeistiesiems teikimo ir kt. 1945-05-07 Veiklos dokumentai