Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Dainavos apygardos [vado] adjutanto Liongino Baliukevičiaus-Dzūko Dzūkų rinktinės vadui siunčiamos spaudos lydraštis 1947-10-20 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 4 dėl partizanų pareigų skiriamųjų ženklų dėvėjimo ir įsakymo Nr. 57Gg pakeitimų 1947-10-20 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-10-20 įsakymas Nr. 38 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-09-06 įsakymo Nr. 28, 1947-09-15 įsakymo Nr. 29, 1947-09-20 įsakymo Nr. 30 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-10-20 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas Kazimieraičio rinktinės vadui reguliariai teikti žinias apie partizanų ir priešo veiksmus, rinktinės įsakymų nuorašus ir Sovietų Sąjungą kompromituojančias žinias 1947-10-20 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 1(10) 1947-10-20 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 1(10) 1947-10-20 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 1(10) 1947-10-20 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vado Benedikto Labėno-Kariūno įsakymas Nr. 1 dėl rinktinės vado pareigų perėmimo, partizanų paskyrimo, 1-osios kuopos pertvarkymo į Vytenio grupę, Partizano Mindaugo grupės suformavimo ir kt. 1947-10-20 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1947-10-15 įsakymas Nr. 29 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-10-10 įsakymo Nr. 32 paskelbimo, žuvusių partizanų išbraukimo iš partizanų sąrašų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-10-15 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-10-15 įsakymas Nr. 37 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, padėkų ir pagyrimų skyrimo ir kt. Nuorašas Nuorašs darytas ne anksčiau kaip 1947-10-15 Veiklos dokumentai