Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4007
[Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alytaus aps. Alovės vls. Dušnionių seniūnijoje [gyvenančių] komunistų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės bataliono] partizanų sudarytas [komunistų] sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai Kreipimasis į Dzūkų rinktinės partizanus, raginantis neprarasti vilties ir toliau kovoti su okupantais [1945 m.] Atsišaukimai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas komunistų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alytaus aps. Merkinės mstl. [gyvenančių] stribų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. ir Merkinės, Alovės bei Druskininkų vls. [gyvenančių komunistų, komjaunuolių, stribų, sovietinės okupacinės valdžios pareigūnų, tarnautojų bei NKVD šnipų] sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. [gyvenančių] komunistų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai Teksto "Politinis gyvenimas ir mūsų reikalai" fragmentas [1945-1947 m.] Atsišaukimai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. [gyvenančių] komunistų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. [gyvenančių] komunistų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai