Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dzūkų grupės štabo leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios 1945-10-05 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-10-05] įsakymas Nr. 15 dėl partizanų ženklų dėvėjimo ir vadų skyrimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-05] Veiklos dokumentai Ratnyčios seniūnijos komendanto Žaibo (slap.) priesaika 1945-10-03 Veiklos dokumentai Rokančių seniūnijos komendanto Gylio (slap.) priesaika 1945-10-03 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės laikinojo bataliono vado Valentino Paulausko-Pauliuko pranešimas rinktinės vadui apie priešo veiksmus 1945-10-02 Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės] partizanų kreipimasis „Lietuvos jaunime - tautos žiede!“, raginantis jaunimą jungtis į kovą su okupantais [1945 m. spalis] Atsišaukimai [Dzūkų grupės] partizanų kreipimasis „Lietuvos jaunime - tautos žiede!“, raginantis jaunimą jungtis į kovą su okupantais [1945 m. spalis] Atsišaukimai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] partizanui [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui siunčiamų dokumentų 1945-09-30 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-30] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui siunčiamų spaudinių 1945-09-30 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-30] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] Alfonso Bucevičiaus-Studento partizanui Siaubui (slap.) siunčiamų spaudinių 1945-09-30 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-30] Veiklos dokumentai