Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4007
Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanė Elena Palubeckytė-Liudas su Jurbarko r. Pavidaujo k. gyventojomis Ne vėliau kaip [1949 m.] Fotodokumentai Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanė Elena Palubeckytė-Liudas Ne vėliau kaip [1949 m.] Fotodokumentai Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanė Elena Palubeckytė-Liudas su Jurbarko r. Pavidaujo k. gyventojais Ne vėliau kaip [1949 m.] Fotodokumentai Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanas Juozas Palubeckis-Simas Ne vėliau kaip 1953 m. gegužė Fotodokumentai [Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizano Juozo Palubeckio-Simo] bloknotas Ne vėliau kaip 1953-05-23 Veiklos dokumentai [A apygardos Merkio rinktinės štabo] sudarytas Alytaus aps. Merkinės ir Alovės vls. gyvenviečių sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai Dušnionių seniūnijos komendanto Tarzano (slap.) parengtas Alytaus aps. Alovės vls. Dušnionių seniūnijoje veikiančių [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų mobilizavimo planas 1945 m. Veiklos dokumentai Puvočių seniūnijos komendanto Gaigalo (slap.) parengtas Alytaus aps. Marcinkonių vls. Puvočių seniūnijoje veikiančių [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų mobilizavimo planas 1945 m. Veiklos dokumentai Kudariškių seniūnijos komendanto Jazmino (slap.) parengtas Alytaus aps. Alovės vls. Kudariškių seniūnijoje veikiančių [A apygardos Merkio rinktinės] partizanų mobilizavimo planas 1945 m. Veiklos dokumentai Algirdas Bielinis Ne vėliau kaip 1945-09-22 Fotodokumentai