Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-07-20 pranešimas partizanui Putinui (slap.) apie jo žinion siunčiamą partizaną Šermukšnį (slap.). Nuorašas Nuorašas darytas [1946-07-20] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-07-20 raštas partizanui Šermukšniui (slap.), kuriame įspėjama dėl drausmės pažeidimo ir nurodoma atvykti pas partizaną Edvardą Juknaitį-Petraitį Nuorašas darytas [1946-07-20] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-01 įsakymas Nr. 6 dėl Varėnos‒Rudnios bataliono pavadinimo pasikeitimo. Ištrauka Nuorašas darytas [1946-07-20] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-07-20 nurodymai bataliono vado pavaduotojui Šilui (slap.) užmegzti ryšį su partizanais Adolfu Baubliu-Vytu ir Jonu Jakubavičiumi-Rugiu, atsiųsti žinias apie Geležinio Vilko rinktinę ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-07-20] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 3-ojo bataliono vadui siunčiamos ištraukos iš rinktinės vado 1946-05-01 įsakymo Nr. 6 lydraštis 1946-07-20 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-07-20 nurodymas 3-ojo bataliono vadui užmegzti patikimą ryšį su partizanu Adolfu Baubliu-Vytu, atsiųsti žinias apie Geležinio Vilko rinktinę ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-07-20] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-01 įsakymas Nr. 6 dėl Merkinės bataliono pavadinimo pasikeitimo. Ištrauka Nuorašas darytas [1946-07-20] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-07-20 nurodymas 3-ojo bataliono vado pavaduotojui užmegzti patikimą ryšį su partizanu Jonu Jakubavičiumi-Rugiu, sutvarkyti ryšį su partizanu Šturmanu (slap.), laiku atsakyti į gautus raštus ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-07-20] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vadui siunčiamos ištraukos iš rinktinės vado 1946-05-01 įsakymo Nr. 6 lydraštis 1946-07-20 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado 1946-07-20 nurodymai 2-ojo bataliono vadui dėl partizanų pareigūnų skyrimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-07-20] Veiklos dokumentai