Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado Valentino Paulausko-Pauliuko prašymas rinktinės vadui 2-ojo būrio vadu paskirti partizaną Putiną (slap.) 1945-10-17 Veiklos dokumentai Nemunaičio seniūnijos komendanto Putino (slap.) priesaika 1945-10-17 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymas Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui pateikti sovietinių pareigūnų ir numatomų nepriklausomos Lietuvos administracijos pareigūnų duomenis 1945-10-15 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo 2-ojo skyriaus viršininko Antano Kulikausko-Daktaro nurodymas Merkio rinktinės vadui pateikti žinias apie sovietinės okupacinės valdžios organų veiklą 1945 m. gegužės–spalio mėn. 1945-10-15 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Barzdylos būrio vado [Broniaus Ivanausko]-Šnekučio priesaika 1945-10-12 Veiklos dokumentai Burokaraisčio seniūnijos komendanto Šturmano (slap.) priesaika 1945-10-12 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios 1945-10-11 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Puvočių seniūnijos komendanto Tauro (slap.) priesaika 1945-10-11 Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų daina 1945-10-10 Eilėraščiai, dainos, maldos Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui Vincui Ivanauskui-Gegučiui apie jo paskyrimą Merkinės bataliono vado adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-10] Veiklos dokumentai