Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui dėl rinktinės štabo sudėties, partizanų pareigybių bei rinktinės laikraščio leidimo 1946 m. rugpjūtis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos [vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio] Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. liepos mėn. 1946 m. rugpjūtis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. liepos mėn. 1946-07-31 Veiklos dokumentai Tauro apygardos laikraštis „Kovos keliu“, Nr. 10 1946-07-28 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos laikraštis "Kovos keliu" Nr. 10 1946-07-28 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado] Vinco Ivanausko-Gegučio raštas [rinktinės vadui] dėl pranešimų perdavimo partizanui [Antanui Kulikauskui]-Daktarui, MVD kariuomenės [siautimus] ir kt. 1946-07-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado] Vinco Ivanausko-Gegučio pranešimas [rinktinės vadui] apie partizanų ir priešo veiksmus liepos 23–25 d. 1946-07-26 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1946-07-24 įsakymas Nr. 12 dėl rinktinės partizanų drausmės, atleidimo iš pareigų, skyrimo į pareigas ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-07-24 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 1-ojo būrio karo lauko teismo 1946-07-23 posėdžio protokolas 1946-07-23 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1946 m. liepos 14 ir 22 d. likviduotus [MVD slaptuosius bendradarbius] ir padėtį bataliono veikimo teritorijoje 1946-07-22 Veiklos dokumentai