Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Lietuvos partizanų atsišaukimas, raginantis 1948-01-18 nedalyvauti vietinių tarybų rinkimuose ir karikatūra „Kremliaus daina“ [1948 m. sausis] Atsišaukimai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono štabo sudarytas antrosios sovietinės okupacijos metu Kėdainių aps. Josvainių vls. bolševikų sudegintų ūkių sąrašas [1948 m.] Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono štabo sudarytas antrosios sovietinės okupacijos metu Kėdainių aps. Krakių vls. bolševikų sudegintų ūkių sąrašas [1948 m.] Veiklos dokumentai Pranešimas [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko grupei] apie MGB kariuomenės siautimą Alovės apylinkėse Ne vėliau kaip 1948-12-10 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono štabo sudarytas antrosios sovietinės okupacijos metu Radviliškio aps. Šiaulėnų vls. bolševikų sudegintų ūkių sąrašas [1948 m.] Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono štabo sudarytas antrosios sovietinės okupacijos metu Radviliškio aps. Grinkiškio vls. bolševikų sudegintų ūkių sąrašas [1948 m.] Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono vado sudarytas papildomas antrosios sovietinės okupacijos metu Radviliškio aps. Grinkiškio vls. bolševikų sudegintų ūkių sąrašas [1948 m.] Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono štabo sudarytas antrosios sovietinės okupacijos metu Raseinių aps. Žaiginio vls. bolševikų sudegintų ūkių sąrašas [1948 m.] Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos leidinys „Ką turi žinoti kiekvienas partizanas“ [1948–1950 m.] Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono štabo sudarytas antrosios sovietinės okupacijos metu Raseinių aps. Žaiginio vls. bolševikų nužudytų, išvežtų, suimtų ir mobilizuotų asmenų sąrašas [1948 m.] Veiklos dokumentai