Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui Broniui Ivanauskui-Šnekučiui apie jo paskyrimą Barzdylos būrio vadu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-10] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui apie partizanų Broniaus Ivanausko-Šnekučio ir [Petro Bingelio]-Šturmano paskyrimą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-10] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui [Petrui Bingeliui]-Šturmanui apie jo paskyrimą Vaidevučio būrio vadu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-10] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-10 pranešimas partizanui Taleikiui (slap.) apie jo paskyrimą Merkinės bataliono veikimo teritorijos komendantų viršininku. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-10] Veiklos dokumentai Masališkių seniūnijos komendanto [Broniaus Ivanausko]-Šnekučio priesaika 1945-10-10 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Vaidevučio būrio vado Šturmano (slap.) priesaika 1945-10-10 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vadovybės kreipimasis į partizanų vadus, partizanų ryšininkus ir lietuvius patriotus dėl partizanų spaudos platinimo 1945-10-08 Veiklos dokumentai Marcinkonių valsčiaus komendanto Kaributo (slap.) priesaika 1945-10-08 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] partizanui [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui siunčiamų dokumentų 1945-10-06 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-06] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo parengta užsienio ir vidaus politinių žinių apžvalga 1945-10-05 Veiklos dokumentai