Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
[Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. ir Merkinės, Alovės bei Druskininkų vls. [gyvenančių komunistų, komjaunuolių, stribų, sovietinės okupacinės valdžios pareigūnų, tarnautojų bei NKVD šnipų] sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. [gyvenančių] komunistų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai Teksto "Politinis gyvenimas ir mūsų reikalai" fragmentas [1945-1947 m.] Atsišaukimai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. [gyvenančių] komunistų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. [gyvenančių] komunistų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vadovybės nurodymas partizanams, draudžiantis be vadų sutikimo legalizuotis 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. [gyvenančių komunistų, komjaunuolių ir stribų] sąrašas Ne vėliau kaip 1945-11-20 Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. gyvenančių komunistų sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Alovės aps. Merkinės mstl. [gyvenančių] komjaunuolių sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės] partizanų sudarytas Merkinės ginnazijoje (Alovės aps. Merkinės mstl.) [besimokančių] komjaunuolių sąrašas 1945 m. Veiklos dokumentai