Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 įsakymas [dalinio vadui Juozui Volungevičiui]-Siaubui surinkti žinias apie visus (esamus, pasidavusius sovietų valdžios organams ir žuvusius) dalinio partizanus ir nurodymai dėl šių žinių rinkimo bei pateikimo rinktinės štabui tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 įsakymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui surinkti žinias apie visus (esamus, pasidavusius sovietų valdžios organams ir žuvusius) dalinio partizanus ir nurodymai dėl šių žinių rinkimo bei pateikimo rinktinės štabui tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-29 nurodymas [dalinio vadui] [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui surinkti žinias apie visus (esamus, pasidavusius sovietų valdžios organams ir žuvusius) dalinio partizanus ir nurodymai dėl šių žinių rinkimo bei pateikimo rinktinės štabui tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-29] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės laikraščio „Trečias skambutis“ pirmojo numerio 1945-09-28 paskirstymo planas. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-28] Veiklos dokumentai Merkinės seniūnijos komendanto Balandžio (slap.) priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Kudariškių seniūnijos komendanto Jazmino (slap.) priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Savilionių seniūnijos komendanto Būgos (slap.) priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Ryliškių seniūnijos komendanto Karvelio (slap.) priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Raitininkų seniūnijos komendanto Liūto (slap.) priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [Druskininkų] bataliono vado pavaduotojo Juozo Balčiaus-Balučio priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai