Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4007
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado adjutanto [Juozo Volungevičiaus]-Siaubo priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės bataliono vado pavaduotojo Strazdo (slap.) priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado adjutanto Valentino Paulausko-Pauliuko priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Ilgininkų seniūnijos komendanto Vinco Batulevičiaus-Gailiaus priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės bataliono vado pavaduotojo Vinco Batulevičiaus-Gailiaus priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Puvočių seniūnijos komendanto Gaigalo (slap.) priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės bataliono vado pavaduotojo Vinco Ivanausko-Gegučio priesaika 1945-09-28 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui dėl partizanų būrių veikimo teritorijų Alytaus aps. Merkinės ir Alovės vls. paskirstymo 1945-09-28 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago rinktinės dalinių vadams Valentinui Paulauskui-Pauliukui, Juozui Volungevičiui-Siaubui ir [Vladui Pielikiu]-Butageidžiui 1945-09-27 siunčiamas pranešimo apie NKVD veiksmus pavyzdys. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-27] Veiklos dokumentai Merkinės ir kitų partizanų būrių kovos prieš raudonąjį bolševizmą kronika (dienoraštis), rašyta [Dainavos apygardos] Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945 m. rugsėjis–1946m. gruodis Veiklos dokumentai