Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6149
Dainavos apygardos partizanų drausmės nuostatų projektas Ne vėliau kaip 1948-01-20 Veiklos dokumentai Laisvės kovos sąjūdžio karo meto baudžiamųjų nuostatų projektas [1948 m.] Veiklos dokumentai Partizanų dalinio vadovybės įspėjimo (reikalavimo nedalyvauti rengiant sovietinius rinkimus) piliečiui ..., okupacinės valdžios paskirtam [rinkimų komisijos nariu], ... pavyzdys [1948 m. sausis] Veiklos dokumentai Partizanų rajono vadovybės sudaromo partizanų nukautų, sužeistų ir karo lauko teismo sprendimu nubaustų asmenų sąrašo pavyzdys [1948]‒1949 m. Veiklos dokumentai Partizanų rajono vadovybės sudaromo nukautų, sužeistų ir patekusių į nelaisvę partizanų sąrašo pavyzdys [1948]‒1949 m. Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Auksuolio (slap.) [1948‒1950 m.] eilėraščiai. Nuorašas Nuorašas darytas 1948‒1950 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Auksuolio (slap.) [1948‒1950 m.] eilėraščiai. Nuorašas Nuorašas darytas 1948‒1950 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Auksuolio (slap.) 1946 m. kovo mėn. sukurti eilėraščiai. Nuorašas Nuorašas darytas 1948‒1950 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Audros (slap.) [1948‒1950 m.] eilėraščiai. Nuorašas Nuorašas darytas 1948‒1950 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Audros (slap.) [1948‒1950 m.] eilėraštis. Nuorašas Nuorašas darytas 1948‒1950 m. Eilėraščiai, dainos, maldos