Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-09-20 nurodymas [3-ojo] bataliono vadui Jonui Jakubavičiui- Rugiui atvykti pas partizaną Narą (slap.) arba jo ryšininką. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-09-20] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-09-18 nurodymas partizanui Šturmui (slap.) skubiai grąžinti kulkosvaidį su apkabomis ir šoviniais partizanui Trečiokui (slap.). Nuorašas Nuorašas darytas [1946-09-18] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 5–20 d. 1946-09-17 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos Žaibo būrio vado Žaibo (slap.) 1946-09-17 raportas kuopos vadui Skydui (slap.) apie sovietų valdžiai žmones skundusios gyventojos nubaudimą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-17 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos Žaibo būrio vado Žaibo (slap.) [1946-09] raportas 2-osios kuopos vadui apie bausmės Gražiškių vls. Liepalotų k. gyventojui įvykdymą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-17 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos Žaibo būrio vado Žaibo (slap.) [1946-06] raportas 2-osios kuopos vadui apie bausmės Bartininkų vls. Skroblų k. gyventojui įvykdymą. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-17 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos [vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio] Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 1–15 d. [1946 m. rugsėjo 16–30 d.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui dėl rinktinės aprūpinimo laikraščiu „Už tėvų žemę“ ir Pietų Lietuvos srities štabo neveiklumo 1946-09-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui siunčiamos ržinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 1–15 d. 1946-09-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 1–15 d. 1946-09-15 Veiklos dokumentai