Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4276
A apygardos Merkio rinktinės Varėnos-Rudnios bataliono vado Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie būrio partizanų išvykimą iš stovyklų po partizano Vaidivučio (slap.) sulaikymo 1946-03-13 Veiklos dokumentai [Dzūkų rinktinės Kęstučio] grupės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 4(16) 1946-03-10 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 3-čiojo būrio vado Broniaus Kudirkos-Bijūno 1946-03-05 parašytas partizano Strazdo (slap.) žūties 1946-03-03–1946-03-04 aprašymas. Nuorašas. Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-03-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Vyto dalinio pasižymėjusių partizanų sąrašas 1946 m. Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-02-28 įsakymas Nr. 6 dėl Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago paskyrimo apygardos štabo 1-ojo ir 3-ojo skyrių viršininku bei apygardos vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-02-28] Veiklos dokumentai A apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 3(5) 1946-02-25 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai A apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 3(5) 1946-02-25 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Lietuvos laisvės armijos (LLA) ginklai 1946-02-23 Fotodokumentai [A apygardos būrio vado Adolfo Baublio]-Vyto pranešimas (duomenys) A apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Varėnos aps. Varėnos vls. apylinkėse. Duomenys apie 1940-1941 m., 1944-1946 m. suimtus, sušaudytus ir ištremtus gyventojus 1946-02-22 Veiklos dokumentai Duomenys Dainavos apygardos Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie [1946 m. vasario 10 d. įvykusius SSRS Aukščiausiosios tarybos] rinkimus Varėnos aps. Perlojos apylinkėje 1946-02-19 Veiklos dokumentai