Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas Pietų Lietuvos srities vadui Sergijui Staniškiui-Antanaičiui apie padėtį srityje po Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūties, spaustuvės perkėlimą į kitą vietą, laikraščioœ „Laisvės varpas“ leidybos atnaujinimą ir kt. 1946-09-29 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-09-29 laiškas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui, kuriame prašoma atsiųsti nurodymų dėl žiemojimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-09-29] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-09-28 pranešimas Petrui Petrūnui-Viktorui apie gautą Sergijaus Staniškio-Antanaičio įsakymą ir nurodymai dėl būsimo susitikimo Nuorašas darytas [1946-09-28] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago laiškas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui apie padėtį Geležinio Vilko rinktinėje ir Pietų Lietuvos srities vadovybėje bei spaudos leidimo organizavimą 1946-09-28 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui 1946-09-28 siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo mėn. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-28 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1946-09-27 įsakymas Nr. 20 dėl padėkos partizanams, 1946-09-20 sėkmingai įvykdžiusiems Gižų milicijos ir stribų būstinių užpuolimo operaciją, skyrimo, puolime žuvusių partizanų išbraukimo iš partizanų sąrašų ir partizanų skyrimo į pareigas. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio įsakymas Nr. 2 dėl partizanų paskyrimo, paskatinimo, perkėlimo į kitus dalinius ir išbraukimo iš partizanų sąrašų 1946-09-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Vinco Ivanausko-Gegučio pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie malkų sandėlio sielių paleidimą ir automobilio sudeginimą [Varėnos aps. Varėnos vls.] Uciekos k. 1946-09-26 Veiklos dokumentai N. štabo atsišaukimas "Vieningon kovon", raginantis lietuvius kovoti su bolševikais Ne vėliau kaip 1946-10-11 Atsišaukimai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] dalinio karo lauko teismo 1946-09-26 posėdžio protokolas 1946-09-26 Veiklos dokumentai