Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4276
A apygardos Merkio rinktinės Varėnos bataliono žuvusių partizanų sąrašas [1946-04-13] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Varėnos-Rudnios bataliono vado Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui siunčiamo pasižymėjusių [bataliono] partizanų ir jų rėmėjų sąrašo lydraštis 1946-04-13 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui pateiktas pasižymėjusių partizanų 1946-04-12 sąrašas. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-04-12] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įspėjimas būrio vadui [Petrui Bingeliui]-Šturmanui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas duomenis apie rinkimų eigą pristatyti iki 1946 m balandžio 27 d. 1946-04-12 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-01-04 įspėjimas Merkinės bataliono vadui [Vincui Batulevičiui]-Gailiui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas duomenis apie rinkimų eigą pristatyti iki 1946 m balandžio 27 d. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-04-12] Veiklos dokumentai A apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“, Nr. 5(7) 1946-04-05 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai A apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“ , Nr. 5(7) 1946-04-05 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Partizanų eilėraštis „Motinai“ 1946-03-31 Eilėraščiai, dainos, maldos A apygardos vado [Juozo Vitkaus-Kazimieraičio] 1946-03-26 įsakymas Nr. 8 dėl karinio laipsnio suteikimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-03-26] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas apygardos vadui [Juozui Vitkui-Kazimieraičiui] apdovanoti pasižymėjusius Merkio rinktinės partizanų rėmėjus 1946-03-25 Veiklos dokumentai