Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio įsakymas Nr. 126Sp dėl partizanų paskyrimo ir Dzūkų rinktinės Karininko Juozapavičiaus grupės išformavimo 1946 m. [spalis] Veiklos dokumentai Partizanų malda 1946 m. [spalis] Eilėraščiai, dainos, maldos Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui dėl Karininko Juozapavičiaus grupės išformavimo ir prijungimo prie kaimyninių partizanų dalinių 1946 m. spalis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Dzūkų rinktinės Karininko Juozapavičiaus grupės vadui Antanui Grušauskui-Siaubui dėl jo atleidimo iš grupės vado pareigų ir grupės išformavimo 1946 m. spalis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio Merkio rinktinės vadui siunčiamų įspėjimų lydraštis 1946 m. spalis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui dėl traukinių nuvertimo nuo geležinkelio bėgių operacijų organizavimą rinkimų į LSSR Aukščiausiąją tarybą išvakarėse ir jų metu 1946 m. spalis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui dėl apygardos pasitraukimo iš Pietų Lietuvos srities sudėties ir srities štabo veiklos, pritarimo perimti spaustuvę Merkio rinktinės žinion, santykių su lenkų partizanais, pasiruošimo žiemoti ir kt. 1946 m. spalis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio pranešimas rinktinės vadui apie priešo veiksmus 1946-10-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 15–30 d. 1946 m. spalis Veiklos dokumentai Vytauto apygardos vado 1946-09-30 įsakymas Nr. 14 dėl Jono Markūno (Morkūno)-Šiaurio paskyrimo apygardos veikiančiojo sektoriaus viršininku. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-30 Veiklos dokumentai