Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 1 Merkinės bataliono [dalinių] vadams, kuriuo patvirtinami bataliono struktūrinis suskirstymas ir būrių vadovybė 1945-09-25 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės armijos (LLA) atsišaukimas „Į LLA vyrus“ dėl ginkluotos kovos su sovietine opukacija 1945-09-25 Atsišaukimai Masališkių seniūnijos komendanto Barzdylos (slap.) priesaika 1945-09-25 Veiklos dokumentai N grupės štabo laikraštis "Per audras" 1945-09-24 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 14 dalinių vadams dėl duomenų apie partizanų tarnybos eigą kaupimo ir paskelbimo tvarkos 1945-09-23 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 12 dėl partizanų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų 1945-09-22 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 12 dėl partizanų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų 1945-09-22 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės partizanų skiriamųjų ženklų eskizai 1945-09-20 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-20 pranešimas partizanui [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui apie jo paskyrimą Merkio rinktinės vado adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-20] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-20 pranešimas partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui apie jo paskyrimą Merkio rinktinės adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-20] Veiklos dokumentai