Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6365
Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1948-02-14 įsakymas Nr. 2 dėl padėkos partizanams Vasario 16-osios proga skyrimo, žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, draudimo piktnaudžiauti alkoholiu ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-02-14 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo laiškas rinktinės organizacinio sektoriaus viršininkui Leonui Basiui-Švyturiui apie trūkinėjantį ryšį ir kt. 1948-02-12 Veiklos dokumentai Marijampolės aps. Kalvarijos vls. Santakos k. gyventojo Sigito Vytauto Golubkevičiaus prašymas priimti į partizanus 1948-02-12 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo 1948-02-12 įsakymas Nr. 3 dėl partizanų skyrimo į pareigas, partizanų saugumo užtikrinimo, raštų rašymo tvarkos, partizanų uniformos dėvėjimo tvarkos ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-02-12 Veiklos dokumentai Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo ir BDPS karo tarybos 1949-02-10 posėdžio protokolas 1948-02-10 Veiklos dokumentai Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo ir BDPS karo tarybos 1949-02-10 posėdžio protokolas 1948-02-10 Veiklos dokumentai Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo ir BDPS karo tarybos 1949-02-10 posėdžio protokolas 1948-02-10 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono Audros būrio [vado pavaduotojo] Audronio (slap.) atlikta MGB slaptosios bendradarbės Elžbietos Daraškevičienės kvota 1948-02-10 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono Audros būrio [vado pavaduotojo] Audronio (slap.) atlikta [MGB slaptosios bendradarbės] Jekaterinos Marcinkaitės kvota 1948-02-10 Veiklos dokumentai [Žemaičių apygardos] partizanų 1948-02-09 atliktos MGB provokatoriaus Mykolo Naviko kvotos [protokolas]. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-02-09 Veiklos dokumentai