Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4007
Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui siunčiamų spaudinių 1945-10-18 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-18] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės [vado adjutanto] Alfonso Bucevičiaus-Studento partizanui [Juozui Volungevičiui]-Siaubui siunčiamų spaudinių 1945-10-18 lydraštis. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-18] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 16 dėl karo lauko sudarymo partizanų Šviedrio (slap.), Vilko (slap.) ir Lazdyno (slap.) bylai už akių išnagrinėti. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio prašymas Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui atsiųsti keletą partizanų karo lauko teismo nuosprendžiui įvykdyti 1945-10-18 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado Valentino Paulausko-Pauliuko prašymas rinktinės vadui 2-ojo būrio vadu paskirti partizaną Putiną (slap.) 1945-10-17 Veiklos dokumentai Nemunaičio seniūnijos komendanto Putino (slap.) priesaika 1945-10-17 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymas Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui pateikti sovietinių pareigūnų ir numatomų nepriklausomos Lietuvos administracijos pareigūnų duomenis 1945-10-15 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo 2-ojo skyriaus viršininko Antano Kulikausko-Daktaro nurodymas Merkio rinktinės vadui pateikti žinias apie sovietinės okupacinės valdžios organų veiklą 1945 m. gegužės–spalio mėn. 1945-10-15 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės Barzdylos būrio vado [Broniaus Ivanausko]-Šnekučio priesaika 1945-10-12 Veiklos dokumentai Burokaraisčio seniūnijos komendanto Šturmano (slap.) priesaika 1945-10-12 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės štabo leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios 1945-10-11 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai