Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio partizano Narsučio (slap.) pranešimas būrio vadui apie partizanų Vaidielučio (slap.) ir Ėglio (slap.) tarnybinės drausmės pažeidimus bei nusikalstamus veiksmus 1946-10-08 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymai 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vadui dėl [MVD slaptųjų bendradarbių], likviduotų birželio 13 d. ir vėliau, sąrašo pateikimo, karo lauko teismų protokolų rašymo, savitarpio ryšių žiemos metu sutvarkymo, materialinės ir piniginės paramos [rinktinės] štabui teikimo ir kt. 1946-10-08 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Vinco Ivanausko-Gegučio prašymas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui paskirti partizanus naujoms pareigoms ir pranešimas apie [MVD slaptųjų bendradarbių] Zigmo Karkausko, Onos Karkauskienės ir Kazio Cilciaus likvidavimą 1946-10-08 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus] skyrininko [Vytauto Janulevičiaus]-Karvelio [pranešimas] apie [MVD slaptuosius bendradarbius] [Zigmą ir Oną] Karkauskus, Vincą Cilcių ir Kazį Cilcių 1946 m. spalio 8–27 d. Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus] skyrininko [Vytauto Janulevičiaus]-Karvelio ir partizanų Bevardžio (slap.), Genio (slap.) ir Žalgirio (slap.) pranešimas apie [MVD slaptojo bendradarbio] Vinco Cilciaus likvidavimą 1946-10-08 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus] skyrininko [Vytauto Janulevičiaus]-Karvelio ir partizanų Bevardžio (slap.), Genio (slap.) ir Žalgirio (slap.) pranešimas apie [MVD slaptojo bendradarbio] Kazio Cilciaus likvidavimą 1946-10-08 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas partizanui atsakymas į apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštą Nr. 266 1946-10-08 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto surašyti liudininkų kvotos protokolai 1946-10-08 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-10-08 nurodymai rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vadui Jonui Krajauskui-Snaiperiui ir jo pavaduotojui Alfonsui Bucevičiui-Studentui sutvarkyti ryšį su kitais partizanų daliniais, sudrausminti partizaną Vėją (slap.), teikti informaciją apie žuvusius partizanus, rodyti daugiau iniciatyvos ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-10-[08] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas Karininko Juozapavičiaus grupės vadui Antanui Grušauskui-Siaubui laiku atvykti į susitikimą 1946-10-07 Veiklos dokumentai