Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6129
Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės leidinys „Kovos keliu žengiant“, VI dalis (partizanų dainų ir eilėraščių rinkinys) 1948 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Eilėraštis „Kaip gera kolchoze“ [1948-1953 m.] Eilėraščiai, dainos, maldos Partizanų dalinio veiklos žinių pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Partizanų dalinio sudėties žinių pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos vado Balio Vaičėno-Liubarto raštas kuopos partizanams dėl Vyties kuopos prijungimo prie Lokio rinktinės, partizano Juozo Streikaus-Stumbro paskyrimo laikinuoju kuopos vadu, kuopos archyvo įsteigimo ir kt. 1948 m. lapkritis Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Švyturio laiškas apygardos vadui Vincui Kauliniui-Miškiniui apie vyriausiąją vadovybę ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1948 m.] Veiklos dokumentai Partizanų rinktinės organizacinio sektoriaus padalinio sudėties žinių pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio laiškas Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininkui Leonui Basiui-Pavasariui apie masinius gyventojų trėmimus ir kovą su jų vykdytojais [1948 m.] Veiklos dokumentai Žinių apie partizanų dalinio turimą ginkluotę bei ryšių priemones pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Partizanų dalinio ūkinių gėrybių apyskaitos pavyzdys [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai