Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas 2-ojo bataliono vadui [Edvardui Juknaičiui]-Petraičiui, kuriame prašoma skirti palydą Merkio rinktinės vadovybei vykstant į susitikimą bei apie būsimą susitikimą pranešti partizanams [Antanui Subačiui]-Taurui ir [Petrui Petrūnui]-Viktorui 1946-10-07 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto raportas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie [MVD slaptųjų bendradarbių] Elenos Penkauskienės ir Ipolito Gelusevičiaus likvidavimą 1946-10-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų veiksmus 1946 m. rugsėjo–spalio mėn. 1946-10-05 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1946-10-05 įsakymas Nr. 17 dėl Tauro apygardos įsakymų Nr. 23, 24, 27 paskelbimo, rinktinės 2-osios kuopos įsteigimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-10-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono partizano Vaidelučio (slap.) prašymas bataliono vadui leisti dėvėti Sužeidimo ženklą 1946-10-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago laiškas [partizanei] Ramunei (slap.) dėl jos kūrybos publikavimo laikraštyje „Mylėk Tėvynę“ 1946-10-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-10-05 laiškas 3-ojo bataliono partizanui Geniui (slap.) dėl jo kūrybos publikavimo laikraštyje „Mylėk Tėvynę“. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-10-05] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1946-10-04 įsakymas Nr. 16 dėl rinktinės veiklos organizavimo, turto apskaitos, partizanų drausmės, ryšių palaikymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-10-04 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus] skyrininko [Vytauto Janulevičiaus]-Karvelio ir partizanų Bevardžio (slap.), Genio (slap.), Žalgirio (slap.) ir kt. pranešimas apie [MVD slaptųjų bendradarbių] Onos ir Zigmo Karkauskų likvidavimą 1946-10-02 Veiklos dokumentai Žinios apie tarptautinius įvykius 1946 m. [spalis] Veiklos dokumentai