Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6365
Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Kazio Grebliko-Sakalo 1948-01-22 įsakymas Nr. 16 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-11-24 įsakymo Nr. 45 paskelbimo, rinktinės kuopų raštų ir raportų numeravimo tvarkos ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-01-22 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Kazio Grebliko-Sakalo 1948-01-21 įsakymas Nr. 15 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-11-16 įsakymo Nr. 40 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-01-21 Veiklos dokumentai Dainavos apygardo Šarūno rinktinės štabo viršininko Juozo Gegužio-Diemedžio apygardos vadui siunčiamų dokumentų lydraštis 1948-01-21 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės] Kęstučio grupės partizano [Prano Baranausko]-Aro pranešimas apygardos vadui apie grupės vado Vlado Baciuškos-Adomo ir grupės štabo viršininko Vlado Rėklaičio-Ramunio dingimą 1947 m. gruodžio [9] d. bei prarastus 1947 m. archyvinius [dokumentus] 1948-01-20 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės] Kęstučio grupės partizano [Prano Baranausko]-Aro pranešimas apygardos vadui apie grupės 3-ojo rajono vado Jono Grincevičiaus-Negro ir partizano Juozo Pavilonio-Ryto žūtį 1948 m. sausio [17] d. Alytaus aps. Simno vls. Obelytės k. 1948-01-20 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vytauto grupės partizanų karo lauko teismo 1948-01-20 posėdžio protokolas 1948-01-20 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Kazio Grebliko-Sakalo 1948-01-20 įsakymas Nr. 14 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-11-12 įsakymo Nr. 39 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-01-20 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Švyturio raštas apygardos vadui apie atsišaukimų išplatinimą 1948-01-20 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 7 dėl partizanų drausmės nuostatų paskelbimo 1948-01-20 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Kazio Grebliko-Sakalo 1948-01-19 įsakymas Nr. 13 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-11-10 įsakymo Nr. 38 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1948-01-19 Veiklos dokumentai