Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado pranešimas rinktinės vadui apie partizano [Broniaus Burneikos]-Ūselio paskyrimą 1-ojo būrio 2-ojo skyriaus skyrininku 1946-09-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado pranešimas rinktinės vadui apie partizanų Jurgino (slap.) ir Gegužės (slap.) priėmimą į būrį 1946-09-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado [Alfonso Bucevičiaus-Studento] pranešimas rinktinės vadui apie partizano Kurto (slap.) priėmimą į būrį 1946-09-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamų rekvizicinių kvitų šaknelių lydraštis 1946-09-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl partizanui Giriniui (slap.) išduotų rekvizicinių kvitų 1946-09-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl partizaniui Giriniui (slap.) išduotų rekvizicinių kvitų 1946-09-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie dviejų Varėnos aps. Varėnos vls. gyventojų medžioklinių šautuvų konfiskavimą 1946-09-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado [Alfonso Bucevičiaus-Studento] rinktinės vadui siunčiamos žinios apie kariuomenėje tarnavusius ir netarnavusius, namuose gyvenančius, savarankiškai veikiančius partizanus, turimą ginkluotę, plėšikaujančius asmenis ir kt. 1946-09-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 16–30 d. 1946-09-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. rugsėjo 15–30 d. 1946-09-30 Veiklos dokumentai