Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-09-20 pranešimas partizanui [Jonui Volungevičiui]-Siaubui apie jo paskyrimą Merkio rinktinės vado adjutantu. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-09-20] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-09-20 įsakymas Nr. 11 dėl partizanų bendrųjų ir vadų ženklų bei jų dėvėjimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas 1945 m. rugsėjis–spalis Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkinės bataliono vado Adolfo Ramanausko-Vanago grupės vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui siunčiami statistiniai duomenys apie bataliono būrių partizanus 1945-09-18 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago grupės vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui siunčiama Merkio rinktinės organizacinės struktūros projekto schema 1945-09-17 Žemėlapiai, schemos, planai [Išrašas iš] Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-09-05 įsakymo Nr. 10 apie Merkio rinktinės struktūrinį suskirstymą ir rinktinės dalinių vadų bei grupės štabo pareigūnų paskyrimo patvirtinimą [Išrašas] darytas 1945 m. rugsėjo 5–11 d. Veiklos dokumentai [Išrašas iš] Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-09-05 įsakymo Nr. 10 apie Merkio rinktinės struktūrinį suskirstymą ir rinktinės dalinių vadų bei grupės štabo pareigūnų paskyrimo patvirtinimą [Išrašas] darytas 1945 m. rugsėjo 5–11 d. Veiklos dokumentai [Išrašas iš] Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-09-05 įsakymo Nr. 10 apie Merkio rinktinės struktūrinį suskirstymą ir rinktinės dalinių vadų bei grupės štabo pareigūnų paskyrimo patvirtinimą [Išrašas] darytas 1945 m. rugsėjo 5–11 d. Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 9 dėl partizanų apsirūpinimo maistu tvarkos, griežtesnės kovos su drausmės pažeidimais, pranešimo vadovybei daliniui pakeitus stovyklavimo vietą ir kt. 1945-09-05 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vadovybės atsišaukimas "Lietuviai!", draudžiantis visiems legalizavusiems partizanams vaikščioti po miškus 1945-09-05 Atsišaukimai N grupės štabo laikraštis "Per audras" Nr. 1 1945-09-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai