Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3223
Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-05] įsakymas Nr. 19 dėl partizanų drausmės griežtinimo, dalinių, laikinai esančių kitų batalionų teritorijoje, pavaldumo, aukštesnei vadovybei nepavaldžių partizanų dalinių prijungimo prie Dzūkų grupės batalionų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1945-11-23 Veiklos dokumentai Seniūnijos komendanto priesaikos blankas 1945-11-23 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 nurodymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui dėl paimto turto grąžinimo savininkui. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 raštas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui dėl ginklo grąžinimo partizanui [Jonui Cibulskui]-Ąžuolaičiui. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 nurodymas [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui įspėti partizaną Perkūną (slap.) dėl drausmės pažeidimų. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 perspėjimas [dalinio vadui] [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir drausmės pažeidimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-22 nurodymas [dalinio vadui] [Vladui Pielikiui]-Butageidžiui grąžinti savininkui neteisėtai įsigytą drabužį. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-22] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-21 įspėjimas būrio vadui Tarzanui (slap.) dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas pasirinkti būrio vadui tinkamą žiemojimo vietą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-21] Veiklos dokumentai A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-11-18 įsakymas Nr. 1 dėl pradėtų eiti apygardos vado pareigų ir Dzūkų grupės pavadinimo pasikeitimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-18] Veiklos dokumentai A apygardos štabo nurodymai dėl teisminių procedūrų suvienodinimo partizanų daliniuose Ne vėliau kaip 1946-06-05 Veiklos dokumentai