Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Partizanų Petro Stankevičiaus-Sakalo ir Tigro (slap.) žūties 1945 m. birželio 13 d. Alytaus aps. Alovės vls., Varčios miške aplinkybių aprašymas 1946-12-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui dėl akumuliatorių įkrovimo ir naudojimo, gausimos spausdinimo mašinos ir kt. 1946-12-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto raštas rinktinės vadui dėl partizano Žvirblio (slap.) pavaldumo ir negalimumo pašalinti iš partizanų gretų 1946-12-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono [2-ojo būrio] vado Adolfo Baublio-Vyto ir būrio partizanų sveikinimas rinktinės vadui jam pradėjus eiti naujas pareigas 1946-12-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie partizano Antano Radžiaus-Šturmo žūtį, sudarytą spaudos platinimo tinklą ir kt. 1946-12-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono [2-ojo būrio] partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. gruodžio 2 d., protokolas 1946-12-02 Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio įsakymas Nr. 17 dėl partizanų paskatinimo ir kt. [1946 m. gruodis] Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio įsakymas Nr. 17 dėl partizanų paskatinimo ir kt. [1946 m. gruodis] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado [Dominyko Jėčio-Ąžuolio] raštas Merkio rinktinės vadui dėl priverstinės jaunuolių mobilizacijos į sovietinę armiją 1946 m. gruodis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado [Dominyko Jėčio-Ąžuolio] raštas Merkio rinktinės vadui dėl tariamos pogrindžio organizacijos „Vyriausiasis karinis štabas“ veiklos 1946 m. gruodis Veiklos dokumentai