Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6129
[Vytauto apygardos vado] nurodymai dėl pagalbos besislapstantiems nuo tremties asmenims teikimo, žvalgybos tinklo organizavimo, naujų narių priėmimo ir kt. Ne vėliau kaip 1949-08-08 Veiklos dokumentai Partizanų viršininkų atestavimo nuostatai Ne vėliau kaip 1949-08-08 Veiklos dokumentai Reikalavimai atestuojamam partizanų viršininkui Ne vėliau kaip 1949-08-08 Veiklos dokumentai Partizanų viršininko atestacijos lapas Ne vėliau kaip 1949-08-08 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo pranešimas apygardos vadui apie [Kęstučio apygardos Povilo Lukšio rinktinės] partizanų Kazio Venckaus-Ąžuoliuko, Jono Venckaus-Klajūno ir Juokučio (slap.) išdavikišką veiklą 1947 m. 1949 m. sausis‒gegužė Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo nutarimo dėl laisvės kovotojų ir gyventojų bendravimo tvarkos projektas [1949 m. sausis] Veiklos dokumentai Ūkinės (finansinės) apyskaitos pavyzdžio fragmentai 1949 m. Veiklos dokumentai [Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės] leidinys „Kovos keliu žengiant“, [VI dalis] (partizanų dainų ir eilėraščių rinkinys) 1949 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) įspėjimas valsčių ir apylinkių pirmininkams bei kitiems administracinio aparato pareigūnams liautis dirbti okupantams [1949–1950 m.] Atsišaukimai Prisikėlimo apygardos leidinys „Kovos keliu žengiant“, I‒V dalys (partizanų dainų ir eilėraščių rinkinys) 1949 m. Eilėraščiai, dainos, maldos