Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizano Kunoto (slap.) žūties 1945 m. rugsėjo 3 d. Alytaus aps. Alovės vls. Vabalių k. aplinkybių aprašymas 1946-12-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siųstos žinios apie partizanų veiksmus 1946 m. lapkričio 15–30 d. 1946-12-05 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [vado Adolfo Ramanausko-Vanago] pranešimas partizanui Jonui Krajauskui-Snaiperiui apie Alytaus aps. Alovės vls. veikiančių partizanų dalinių prijungimo prie [Dzūkų rinktinės] Geležinio Vilko grupės 1946-12-04 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 1-ojo būrio 2-ojo skyriaus skyrininko [Boleslovo Jurkevičiaus]-Putino laiškas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie priežastis, dėl kurių neįvyko planuotas susitikimas, padėtį skyriaus veikimo teritorijoje ir kt. 1946-12-04 Veiklos dokumentai Partizano Roko Luščinsko-Dagilio žūties 1945 m. birželio 13 d. Alytaus aps. Alovės vls. Dobrovolės k. aplinkybių aprašymas 1946-12-04 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siųstos piniginės aukos lydraštis 1946-12-04 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono [2-ojo būrio 1-ojo skyriaus] skyrininko Audros (slap.) prašymas sudrausminti savivaliaujantį partizaną [Praną Ivanauską]-Bevardį 1946-12-03 Veiklos dokumentai Partizanų Augučio (slap.), Juozo Skendelio-Šmito, Broniaus Vitkausko-Vaitkaus, Stumbro (slap.), Nedzinsko (slap.), Karolio (slap.), Levo (slap.), Vinco (slap.) ir Drugelio (slap.) žūties 1945 m. birželio 22 d. Alytaus aps. Alovės vls. Kudariškių k. aplinkybių aprašymas 1946-12-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųsto nenustatyto [Didžiosios kovos apygardos] partizano laiško lydraštis 1946-12-03 Veiklos dokumentai Partizanų Juozo Kazlausko-Klevo, Vlado Baranausko-Ruginio ir Anelės Simonaitytės-Rūtos žūties 1945 m. birželio 22 d. Alytaus aps. Alovės vls., Varčios miške aplinkybių aprašymas 1946-12-03 Veiklos dokumentai