Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6129
[Dainavos apygardos partizano Vyturio (slap.)] straipsnis „Devintieji vergovės metai“ [1949 m.] Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo pranešimas apygardos štabui apie 1947 m. [lapkričio mėn.] Raseinių aps. Betygalos mstl. sovietų valdžiai nusipelniusių asmenų apdovanojimo metu įvykusį incidentą 1949 m. sausis‒gegužė Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos] partizano Vyturio (slap.) parengta 1949 m. sausio 9 d. rinkimų į LSSR liaudies teismus Alytaus m. apžvalga ir kreipimasis į jaunimą [1949 m.] Veiklos dokumentai [Partizano] Uosio (slap.) straipsnis „Ką žada Lietuvos kolektyvizacija?“ [1949 m.] Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo pranešimas apygardos štabui apie [Raseinių aps. stribų rinktinės] Betygalos vls. stribų būrio nario Juozo Bako 1946‒1947 m. žiemą Betygalos vls. Norgeliškių k. įvykdytą senyvo amžiaus vietos gyventojo nužudymą 1949 m. sausis‒gegužė Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) nario priesaikos blankas Ne anksčiau kaip 1949 m. Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo nutarimo dėl laisvės kovotojų ir gyventojų bendravimo tvarkos [projektas] [1949 m. sausis] Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo parengtos [žvalgybos žinios] apie padėtį Šiaulių kariniame aerouoste 1949 m. sausis‒gegužė Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo parengtos [žvalgybos žinios] apie padėtį Kėdainių kariniame aerouoste ir priešo veiklą Kėdainių aps. Dotnuvos vls. Šlapaberžės k. 1949 m. sausis‒gegužė Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) įsakymas gyventojams Nr. 2, raginantis netikėti ir neskleisti dezinformacijos apie LLKS, kenkti bolševikams ir remti partizanus Ne vėliau kaip 1949-01-15 Veiklos dokumentai