Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio] partizano [Petro Sasnausko]-Smilgos pranešimas rinktinės vadui apie lapkričio 2 d. įvykusį susidūrimą su priešu 1946-11-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio rinktinės vadui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus lapkričio 1–15 d. 1946-11-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1946 m. lapkričio 15 d. Alytaus aps. Daugų vls. Rakatanskų k. įvykusias kautynes 1946 m. lapkričio 14–28 d. Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio pranešimas rinktinės vadui apie Strumbro būrio partizanų Narsučio (slap.), Gražuolio (slap.) ir Strazdo (slap.) konfiskuotų pinigų paskirstymą 1946-11-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Broniaus Marčiulionio-Stumbro pranešimas bataliono vadui apie 2-ojo skyriaus partizanų Aro (slap.), Narsučio (slap.) ir Gražuolio (slap.) 1946-10-28 Varėnos aps. Marcinkonių k. likviduotą MVD kariuomenės seržantą 1946-11-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo pirmininko vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstų karo lauko teismo posėdžio protokolų lydraštis 1946-11-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto prašymas 1-ojo bataliono 2-ojo būrio vadui Vincui Ivanauskui-Gegučiui sudrausminti partizanus Šturmaną (slap.) ir Paukštį (slap.) 1946-11-14 Veiklos dokumentai Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie partizanės Ramunės (slap.) perduotus vaistus, eilėraščius, kalkę, tušą ir kitas gautas pinigines bei materialines aukas 1946-11-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. gegužės 12 d., protokolas 1946-11-12 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono partizano Narsučio (slap.) pasiaiškinimas dėl nusavinto laikrodžio 1946-11-12 Veiklos dokumentai