Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4017
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Ąžuolo (slap.) prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Aguonos (slap.) prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. gruodžio 1–15 d. 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Klevo (slap.) prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio raportas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1946 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Savilionių k. įvykusį susidūrimą 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Špoko (slap.) prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie partizanų sunaikintus ūkius Alytaus aps. Alovės vls. ir Varėnos aps. Merkinės vls. 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Liūto (slap.) prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę 1946-12-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus] skyrininko [Vytauto Janulevičiaus]-Karvelio ir partizanų Bevardžio (slap.) bei Genio (slap.) pranešimas apie Varėnos aps. Merkinės mstl. milicininko [Vlado] Stambrausko likvidavimą 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko rinktinės vadui siunčiamas suimtų partizanų sąrašas 1946-12-14 Veiklos dokumentai