Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
[Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio tėvūnijos] partizanai Ne vėliau kaip 1950-01-20 Fotodokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio tėvūnijos] partizanai Ne vėliau kaip 1950-01-20 Fotodokumentai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono leidinys „Kovos keliu žengiant“, I dalis (partizanų dainų rinkinys) 1947 m. Eilėraščiai, dainos, maldos Vytauto apygardos Liūto rinktinės struktūros schema 1947–1948 m. Žemėlapiai, schemos, planai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 11 dėl partizanų paskatinimo, papeikimo atšaukimo ir bausmių už savavališkus veiksmus taikymo 1947-01-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 10 dėl partizanų paskyrimo, perkėlimo į kitus dalinius, pareigų patvirtinimo ir kt. 1947-01-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 12 dėl leidimo dėvėti Sužeidimo juostelę 1947-01-01 Veiklos dokumentai Lietuvos bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (MGB fiktyviai įsteigtos pogrindžio organizacijos) komiteto parengtas partizano pasižadėjimo kovoti už Lietuvos išlaisvinimą blankas 1947 m. Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Buganto kuopos partizanas Mykolas Jadenkus-Raibutis 1947–1948 m. Fotodokumentai Į Sibirą išvežtų šeimų sąrašo pavyzdys 1947‒1950 m. Veiklos dokumentai