Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1947-05-01 įsakymas Nr. 45 dėl rinktinės štabo pareigūnų Vytauto Vabalo-Kunigaikščio, Anelės Julijos Senkutės-Pušelės, Antano Pečiulio-Baritono žūties 1947-04-27, partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų. Nuorašas Nuorašas darytas ne anskčiau kaip 1947-05-01 Veiklos dokumentai Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanai Kupiškio aps. Kupiškio vls., Mirabelio miške 1947 m. gegužė–liepa Fotodokumentai Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanai Kupiškio aps. Kupiškio vls., Mirabelio miške 1947 m. gegužė–liepa Fotodokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraščio „Mylėk Tėvynę“ Nr. 4 paskirstymo planas 1947 m. [gegužė] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio 1947-04-30 įsakymas Nr. 18 dėl pareigūnų paskyrimo į aukštesnes pareigas. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-04-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-ojo žvalgybos rajono viršininko [Broniaus Ripkevičiaus-Spindulio] raportas Vytauto rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkui apie sovietines pajėgas Gižų miestelyje 1947-04-30 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-ojo žvalgybos rajono viršininko [Broniaus Rimkevičiaus-Spindulio] Vytauto rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkui siunčiamų dokumentų lydraštis 1947-04-30 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. balandžio 16–30 d. 1947-04-30 Veiklos dokumentai Laikraštis (užsienio žinių savaitlapis) „Plačiam pasauly“ 1947-04-28 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" Nr. 8 1947-04-27 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai