Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3818
Nenustatyto [Didžiosios kovos apygardos] partizano laiškas Pietų Lietuvos srities štabo nariams 1946-11-18 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. lapkričio 1–15 d. 1946-11-18 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio paklausimas rinktinės vadui dėl paramos ištremtai partizano [Roko Bingelio]-Vaidelučio šeimai teikimo 1946-11-17 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamas numatomų nepriklausomos Lietuvos administracijos pareigūnų sąrašas 1946-11-17 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio įsakymas Nr. 4 dėl partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų ir kovotojo Narsučio (slap.) įspėjimo 1946-11-17 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui siunčiamo popieriaus lydraštis 1946-11-16 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie partizano Liepos (slap.) žūties aplinkybes ir priešo veiksmus 1946 m. lapkričio 15 d. 1946-11-16 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui siunčiamų piniginių ir materialinių aukų lydraštis 1946-11-16 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. lapkričio 1–15 d. [1946 m. lapkričio 16–30 d.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio paklausimas rinktinės vadui dėl Sužeidimo ženklo partizanui Narsučiui (slap.) įteikimo 1946-11-15 Veiklos dokumentai