Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4276
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-15 padėka partizanams Balučiui (slap.) ir Putinui (slap.) už sveikinimą Naujųjų metų proga. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-15] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. sausio 1–15 d. 1947-01-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos štabo Spaudos ir propagandos skyriaus viršininko Vinco Juozaičio-Vyturio Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamų įspėjimo lapelių lydraštis 1947-01-15 Veiklos dokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos vado Juozo Kasperavičiaus-Visvydo laiškas 1947 m. sausio 15 d. partizanų vadų suvažiavimui apie kovos prasmę, tikslus ir būtinybę susivienyti įkuriant vyriausiąją vadovybę. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1947 m. sausio mėn. 1947-01-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie pasų, iš gyventojų paimtų prieš sovietinius rinkimus, grąžinimą 1947-01-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono [1-ojo būrio vado] Juozo Balčiaus-Banaičio pranešimas rinktinės vadui apie priešo veiksmus sausio mėn. 1947-01-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas dėl partizanų veiksmų boikotuojant [1947 m. vasario 9 d. LSSR Aukščiausiosios tarybos] rinkimus 1947-01-13 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-12 įsakymas Nr. 3 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-12 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1947-01-12 įsakymas Nr. 3 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, karinio laipsnio suteikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-12 Veiklos dokumentai