Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Partizano Maželio (slap.) žūties 1945 m. kovo 29 d. Alytaus aps. Merkinės vls. Veismūnų k. aplinkybių aprašymas 1946-12-10 Veiklos dokumentai Partizano Karvelio (slap.) žūties 1945 m. kovo 30 d. Alytaus aps., Makniūnų miške aplinkybių aprašymas 1946-12-09 Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės partizano Zigmo Remeikos-Putino žūties 1945 m. gruodžio 15 d. Alytaus aps. Merkinės mstl. aplinkybių aprašymas 1946-12-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizanų Viktoro Butkevičiaus-Pikuolio ir [Viktoro Prėskienio]-Liūto žūties 1946 m. liepos [22] d. [Varėnos aps. Merkinės vls.] aplinkybių aprašymas 1946-12-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Povo (slap.) žūties 1946 m. rugpjūčio 23 d. Varėnos aps. Merkinės vls. Jaujakaimio k. aplinkybių aprašymas 1946-12-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Aitvaro (slap.) žūties 1946 m. spalio 5 d. Alytaus aps. Alovės vls. Dušnionių k. aplinkybių aprašymas 1946-12-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Girinio (slap.) žūties 1946 m. rugsėjo 24 d. [Alytaus aps. Alovės vls.] Piliakalnio k. aplinkybių aprašymas 1946-12-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Juliaus Vereniaus-Vanago žūties 1946 m. rugpjūčio 24 d. Varėnos aps. Merkinės vls. Savilionių k. aplinkybių aprašymas 1946-12-09 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] partizanų karo lauko teismo, įvykusio 1946 m. gruodžio 9 d., sprendimas 1946-12-09 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Ąžuolo (slap.) parodymai 1946-12-09 Veiklos dokumentai