Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas 3-ojo bataliono vado pavaduotojui skubiai [perduoti] aukų lapus ir surinktas pinigines lėšas rinktinės štabui 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas [dalinių vadams] skubiai [perduoti] aukų lapus ir surinktas pinigines lėšas rinktinės štabui 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas 2-ojo bataliono vadui dėl karo lauko teismų protokolų rašymo 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-12-13 paklausimas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui dėl šauktinių į Raudonąją armiją veiksmų ir būsimos nepriklausomos Lietuvos administracinio suskirstymo. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-12-13] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-12-13 raštas 2-ojo bataliono vado vadui dėl paramos partizanui Vaidelučiui (slap.) suteikimo bei žiedų įsigijimo ir jų pašventinimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-12-13] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-12-13 pranešimas rinktinės partizanams apie gruodžio 24 d. įvyksiančias pamaldas už žuvusį Juozą Vitkų-Kazimieraitį. Nuorašas Nuorašas darytas [1946-12-13] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vado Vlado Stepulevičiaus-Mindaugo įsakymas Nr. 4, kuriuo skelbiamos ištraukos iš įvairių apygardos vado 1946 m. išleistų įsakymų 1946-12-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos laikraštis „Laisvės žvalgas“, Nr. 25 (43) 1946-12-10 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko pranešimas rinktinės vadui apie partizanų Butageidžio (slap.), Naro (slap.) ir Kardžio (slap.) žūtį 1946-12-10 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko pranešimas rinktinės vadui apie partizaną Bolių Marcelį-Maželį 1946-12-10 Veiklos dokumentai