Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 7702
Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo parengtos [žvalgybos žinios] apie okupacinės valdžios [1949 m. balandį] [Kėdainių aps. ir kitur] vykdytą vadinamąjį papildomą gyventojų trėmimą 1949 m. balandis‒gegužė Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės 7-osios kuopos vado Leono Galatilčio-Pušyno raportas rinktinės vadui apie tai, kad enkavėdistai užpuolė bunkerį 1949-04-01 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo parengtos [žvalgybos žinios] apie priešo veiklą kai kuriose [1949 m. kovo mėn.] ištremtų ūkininkų sodybose, esančiose Gedimino rajono veikimo teritorijoje 1949 m. [balandis]‒gegužė Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo parengtos [žvalgybos žinios] apie priešo veiklą 1949 m. kovo mėn. Radviliškio aps. Grinkiškio ir Šiaulėnų vls. bei Kėdainių aps. Gudžiūnų, Krakių ir Josvainių vls. 1949 m. balandis‒gegužė Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos laikraštis „Laisvės balsas“, Nr. 100 1949-04-01 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Žemaičių apygardos laikraščio „Laisvės balsas“ fragmentai 1949 m. balandis Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito 1949-04-01 įsakymas Nr. 1 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-02-24 įsakymo Nr. 5 paskelbimo, rinktinės vado pareigų perėmimo, rinktinės partizanų skyrimo į pareigas ir komisijos rinktinės vadovybės dalinio turtui inventorizuoti sudarymo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-04-01 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo kasos, ūkinių gėrybių ir inventoriaus perėmimo aktas 1949-04-01 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Baltrušaičio-Tigro 1949-03-31 įsakymas Nr. 6 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1948-12-24 įsakymo Nr. 23 paskelbimo, žuvusių rinktinės partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-31 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Baltrušaičio-Tigro 1949-03-23 įsakymas Nr. 4 dėl partizanų ir rėmėjų įrašymo į rinktinės partizanų ir rėmėjų sąrašus. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-30 Veiklos dokumentai