Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio apygardos partizano] apybraiža „Yra pasaulyje šalis...“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Vyriausiojo ginkluotųjų [pajėgų] štabo (VGPŠ) specialių įgaliotinių Kęstučio (slap.) ir Vytauto (slap.) 1947 m. raštas Amerikos lietuvių tarybai. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1948-01-06 Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] straipsnis medicinos klausimais „Būdamas pats ne medikas...“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] apybraiža apie sovietinius rinkimus [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] apybraiža „Viena diena lietuviškame kaime“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] apybraiža „Iš tremtinių pasakojimų“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] straipsnis švietimo klausimais [1947 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui dėl sutrikusio tarpusavio ryšio, Pietų Lietuvos srities štabo pareigūnų neveiklumo, MVD agento Juozo Markulio-Erelio veiklos ir kt. 1947 m. sausis Veiklos dokumentai Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio prašymas Merkio rinktinės vadui pasiaiškinti dėl įsakymo [Alytaus aps. Alovės vls. veikiantį partizanų dalinį] prijungti prie Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės atšaukimo 1947 m. sausis Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio komiteto [1947 m.] parengti Lietuviškos rezistencijos organizaciniai ir programiniai pagrindai. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-01-01 Veiklos dokumentai