Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" Nr. 9 1947-05-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-05-15 įsakymas Nr. 21 dėl padėkų, pagyrimų ir nuobaudų partizanams skyrimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau 1947-05-15 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-05-15 įsakymas Nr. 22 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-02-15 įsakymo Nr. 7 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-15 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-05-15 įsakymas Nr. 23 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-02-22 įsakymo Nr. 8 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-15 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Aukuras" Nr. 5 1947-05-12 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymas Nr. 19 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-04-05 įsakymo Nr. 11 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-05-11 įsakymas Nr. 20 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-04-10 įsakymo Nr. 12 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-11 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio vado Durtuvo (slap.) [1947-05] raportas 2-osios kuopos vadui apie partizanų Lito (slap.) ir Žentuko (slap.) sužeidimą susišaudymo metu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-05 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] 3-ojo bataliono 2-ojo būrio skyrininko [Stasio Klimašausko]-Genio pranešimas būrio vadui apie MGB leitenanto Aleksandro Lanko ir LKP(b) Varėnos aps. Rudnios valsčiaus komiteto sekretoriaus Antano Kaščico likvidavimą 1947-05-04 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Merkio rinktinės] 3-ojo bataliono 2-ojo būrio skyrininko [Stasio Klimašausko]-Genio pranešimas būrio vadui apie komunisto Juozo Jakubavičiaus likvidavimą ir Varėnos aps. Rudnios vls. Zervynų k. įvykusį susidūrimą 1947-05-04 Veiklos dokumentai