Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 8724
Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui apie 1949 m. birželio 10 d. įvykusį partizanų susišaudymą su enkavėdistais 1949-07-06 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui apie tai, kad 1949 m. birželio 13 d. lenkų partizanai nušovė dvi moteris 1949-07-06 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui apie tai, kad 1949 m. birželio 17 d. lenkų partizanai apiplėšė kooperatyvą 1949-07-06 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui apie iššaukiantį lenkų partizanų elgesį 1949-07-06 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui apie tai, kad 1949 m. birželio 25 d. enkavėdistai pradėjo Belmonto miškų valymą 1949-07-06 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui apie tai, kad 1949 m. birželio 28 d. žuvo trys lenkų partizanai 1949-07-06 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui, kuriuo prašoma atsiųsti karinių laipsnių skiriamųjų ženklų naudojimo instrukciją 1949-07-06 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo viršininko Leono Basio-Švyturio raportas apygardos vadui apie ryšininkės Vilties (slap.) areštą 1949-07-06 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto 1949-07-05 raštas sričių vadams, kuriame rekomenduojama atiminėti iš gyventojų asmens dokumentus, pranešama apie priešui į rankas patekusią siuntą ir kt. Nuorašas darytas [1949-07-05] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto 1949-07-05 raštas sričių vadams, kuriame nurodoma aprūpinti 1949-01-25 rašto Nr. 15 nuorašu jo dar negavusius LLKS Tarybos narius, pranešama apie 1949-02-25 rašto Nr. 17 dalinį pakeitimą, Rytų Lietuvos srities vadui siųstos siuntos patekimą į priešo rankas bei, siekiant palengvinti nelegalių asmenų būklę, rekomenduojama atiminėti iš gyventojų asmens dokumentus. Nuorašas Nuorašas darytas [1949-07-05] Veiklos dokumentai