Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6449
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto nurodymas LLKS Tarybos nariams dėl 1949-01-25 rašto Nr. 15 priedo dalinių pakeitimų 1949-02-17 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos kreipimasis į sąjūdžio dalyvius „Kovos broliai ir sesės“ 1949-02-16 Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos kreipimasis „Kovos broliai ir sesės“, informuojantis apie 1949 m. vasario mėn. įvykusį partizanų vadų sąskrydį 1949-02-16 Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Jurgiui Krikščiūnui-Rimvydui apie jam suteiktą kapitono laipsnį 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Vaclovui Voveriui-Žaibui apie jam suteiktą leitenanto laipsnį 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Benediktui Labėnui-Kariūnui apie jam suteiktą kapitono laipsnį 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko adjutanto Petro Bartkaus-Žadgailos pranešimas Adolfui Baubliui-Merkiui apie jam suteiktą jaunesniojo leitenanto laipsnį 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) [Šiaurės Rytų Lietuvos srities] štabo Organizacinio skyriaus viršininko parengtų „Nurodymų kaip elgtis karo atveju“ projektas [1949–1950 m.] Veiklos dokumentai