Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 7702
Tauro apygardos štabo spec. pareigūno [Vytauto Gavėno]-Granito atliktos Vytauto rinktinės 42-osios kuopos kovotojo Slapuko (slap.) kvotos protokolas 1949-04-05 Veiklos dokumentai Tauro apygardos štabo spec. pareigūno [Vytauto Gavėno]-Granito atliktos Vytauto rinktinės 42-osios kuopos kovotojo Slapuko (slap.) kvotos protokolas [1949-04-05] Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų] rinktinės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 62 1949-04-04 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Vytauto apygardos vadovybės pranešimas Tigro rinktinės vadui apie apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio ir kitų partizanų žūtį 1949 m. kovo 24 d. 1949-04-04 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos vadovybės narių ir kovos dalinių vadų nutarimas paskirti laikinai eiti Vytauto apygardos vado pareigas Bronių Kalytį-Siaubą 1949-04-04 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 62 1949-04-04 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui apie tai, kad 1949 m. kovo 25 d. vyko Švenčionių krašto gyventojų trėmimas 1949-04-04 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito 1949-04-02 įsakymas Nr. 2 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-03-08 įsakymo Nr. 7 paskelbimo, vadovavimosi rinktinės instrukcijomis ūkinės veiklos klausimais. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-04-02 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito įsakymas Nr. 2 dėl apygardos vado 1949-03-08 įsakymo Nr. 7 1 ir 2 paragrafų paskelbimo bei vadovavimosi rinktinės instrukcijomis ir nurodymais ūkinės veiklos klausimais 1949-04-02 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-04-02 įsakymas Nr. 11 dėl išbraukimo iš rinktinės partizanų ir partizanų rėmėjų sąrašų, tarnybos paradžios laiko užskaitymo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-04-02 Veiklos dokumentai