Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6365
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949 m. statutas. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949 m. Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) įstatatų projektas II 1949 m. Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) vyriausiojo ginkluotojų pajėgų vado Jono Žemaičio-Vytauto įsakymas Nr. 2 dėl BDPS prezidiumo ir BDPS Karo tarybos 1949 m. vasario 10 d. jungtinio posėdžio nutarimų paskelbimo 1949-02-10 Veiklos dokumentai Lietuvos partizanų uniformų skiriamųjų ženklų antsiuvas [1949-1953 m.] Atributika Lietuvos partizanų uniformų skiriamųjų ženklų antsiuvas [1949-1953 m.] Atributika Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Žaibo (slap.) [1948‒1949 m.] eilėraštis. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-02-09 Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Žaibo (slap.) [1948‒1949 m.] eilėraštis. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-02-08 Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Gedimino tėvūnijos vado įsakymas Nr. 6 dėl apygardos vado sveikinimo šv. Kalėdų proga paskelbimo ir leidimo partizanams dėvėti Sužeidimo ženklą 1949-02-08 Veiklos dokumentai [Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo] 1946–1947 m. parengti Lietuvos bendrojo pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) pagrindiniai programiniai ir organizaciniai nuostatai. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-02-03 Veiklos dokumentai Lietuvos bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) pagrindiniai programiniai ir organizaciniai nuostatai. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-02-03 Veiklos dokumentai