Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo Pietų Lietuvos srities vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, LLKS vadovybės narys Jonas Kimštas-Žygūnas, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas ir Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas apdovanojami II laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Grigonis-Užpalis apdovanojamas III laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo 1949-02-15 nutarimas Adolfą Ramanauską-Vanagą atleisti iš Dainavos apygardos vado pareigų ir paskirti Pietų Lietuvos srities vadu. Nuorašas Nuorašas darytas [1949-02-15] Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui pateiktas kandidatų kariniam laipsniui gauti sąrašas 1949-02-15 Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininkui dėl Laisvės kovotojo Karžygio vardo suteikimo Juozui Vitkui-Kazimieraičiui ir jo apdovanojimo Laisvės kovos kryžiumi 1949-02-15 Veiklos dokumentai Nenustatyto Lietuvos partizanų organizacinio vieneto atsišaukimas „Lietuvi!“ 1949-02-15 Atsišaukimai Laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-02-15 įsakymas Nr. 3 dėl Vasario 16-osios minėjimo, apygardos partizanų, ryšininkų ir rėmėjų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-15 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Baltrušaičio-Tigro 1949-02-14 įsakymas Nr. 2 dėl padėkos partizanams skyrimo Vasario 16-osios proga, žuvusių partizanų išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, pagyrimų ir padėkų skyrimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano Vanago grupės 1949-02-13 duomenys apie 1949 m. sausio 9 d. grupės veikimo teritorijoje vykusius LSSR liaudies teismų rinkimus. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano Vanago grupės 1949-02-13 duomenys apie 1949 m. sausio 9 d. vykusius LSSR liaudies teismų rinkimus. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-13 Veiklos dokumentai