Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko Alfonso Bucevičiaus-Studento rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamų partizanų žūties aplinkybių aprašymų lydraštis 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Direktoriaus (slap.) žūties 1946 m. birželio 30 d. Varėnos aps., Klepočių miške aplinkybių aprašymas 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Auksinio (slap.) žūties 1946 m. gruodžio 7 d. Alytaus aps. Alovės vls. Kastriškių k. aplinkybių aprašymas 1946-12-14 Veiklos dokumentai Partizano Antano Krajausko žūties 1944 m. gruodžio 25 d. Aytaus aps. Alovės vls. Vabalių k. aplinkybių aprašymas 1946-12-14 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės žvalgybos statutas 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas laikraščio „Už tėvų žemę“ redakcijai ateityje rinktinės partizanams siųsti daugiau laikraščio egzempliorių ir kt. 1946-12-14 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pagyrimas 1-ojo bataliono partizanams Žilviui (slap.) ir Eglei (slap.) už enkavedisto Vladimiro Gapančuko likvidavimą 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas 3-ojo bataliono vado pavaduotojui dėl karo lauko teismo protokolų rašymo 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pasiūlymas partizanui Alfonsui Bucevičiui-Studentui apsispręsti dėl tarnybos vietos ir prašymas pranešti, kaip vyksta Alytaus aps. Alovės vls. veikiančių partizanų dalinių persitvarkymas 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas skyrininkui Žilvičiui (slap.) pranešti 1946 m. lapkričio mėn. 27 d. vestuvėse [Varėnos aps. Marcinkonių vls.] Randamonių k. dalyvavusių partizanų slapyvardžius 1946-12-13 Veiklos dokumentai