Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6149
Laisvės kovotojo slapuko Tėvynei pareigų ėjimo lapo pavyzdys 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) vadovybės informacijos apie ne LLKS sukurtas pogrindžio organizacijas fragmentas [1949 m.] Veiklos dokumentai Pietų Lietuvos srities vadas Sergijus Staniškis-Viltis [1949–1953 m.] Fotodokumentai Pietų Lietuvos srities visuomeninės dalies kreipimasis „Pietų Lietuvos srities laisvės kovotojai partizanai“, raginantis rinkti medžiagą apie laisvės kovotojų ir gyventojų pasipriešinimą okupantams bei sovietinės santvarkos ir bolševizmo tikrąjį veidą Ne anksčiau kaip 1949 m. Atsišaukimai Nenustatyto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) padalinio kreipimasis „Į lietuvių tautos išdavikus“, raginantis sovietų okupacinės valdžios rėmėjus stoti į kovą prieš okupantus 1949‒1950 m. Atsišaukimai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado Jono Žemaičio-Vytauto raštas sričių vadams dėl sąjūdžio narių skirstymo, įsakymo vadovautis sužeidimo ženklo taisyklėmis, Jono Kimšto-Žygūno ir Aleksandro Milaševičiaus-Ryklio paskyrimo pirmuoju ir antruoju BDPS vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado pavaduotojais ir kt. 1949-01-01 Veiklos dokumentai Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Gedimino kuopos partizanai Ne vėliau kaip 1949 m. lapkritis Fotodokumentai Sužeidimo ženklo taisyklės ir sužeidimo ženklo aprašymas (Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado Jono Žemaičio-Vytauto 1949-01-01 rašto priedas) Ne vėliau kaip 1949-01-01 Veiklos dokumentai [Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės] dalinio vado pranešimo visuomenei apie partizanų karo lauko teismo mirties bausme nuteisto [MGB slaptojo bendradarbio] ... likvidavimą blankas 1949‒1950 m. Atsišaukimai Partizanų įspėjimas kolūkio kūrimo organizatoriui 1949 m. Atsišaukimai