Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-06-10 įsakymas Nr. 24 dėl žuvusio partizano išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, partizanų skyrimo į pareigas ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-06-10 Veiklos dokumentai [Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio] grupės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 8 (40) 1947-06-06 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio vado Durtuvo (slap.) [1947-06] raportas 2-osios kuopos vadui apie 1947-06-03 įvykdytą operaciją. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-06-03 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio vado Durtuvo (slap.) [1947-06] raportas 2-osios kuopos vadui apie 1947-06-02 įvykdytą operaciją. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-06-02 Veiklos dokumentai Durklo brėžinys 1947-06-01 Piešiniai Didžiosios kovos apygardos B rinktinės Vienuolio ir Šarūno būrių partizanai 1947 m. birželis–liepa Fotodokumentai Didžiosios kovos apygardos B rinktinės Vienuolio ir Šarūno būrių partizanai 1947 m. birželis–liepa Fotodokumentai Jungtinės Kęstučio apygardos partizanai 1947 m. vasara Fotodokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1947-06-01 įsakymas Nr. 47 dėl asmenų įrašymo į rinktinės partizanų sąrašus, partizanų žūties, karinio laipsnio partizanams suteikimo, skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-06-01 Veiklos dokumentai LSSR KGB darbuotojų paimtos partizanų nuotraukos 1947–1949 m. Fotodokumentai