Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos kreipimasis „Kovos broliai ir sesės“, informuojantis apie 1949 m. vasario mėn. įvykusį partizanų vadų sąskrydį 1949-02-16 Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo Pietų Lietuvos srities vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui suteikiamas majoro laipsnis. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija 1949-02-16 Veiklos dokumentai Einančio Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado pareigas Juozo Baltrušaičio-Tigro 1949-02-16 įsakymas Nr. 6 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-02-15 įsakymo Nr. 3 paskelbimo ir karinio laipsnio partizanams suteikimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija 1949-02-16 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo partizanų vadams ir štabų nariams suteikiamas kapitono laipsnis. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo partizanų vadams ir štabų nariams suteikiamas leitenanto laipsnis. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo partizanų vadams ir štabų nariams suteikiamas jaunesniojo leitenanto laipsnis. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo Juozui Vitkui-Kazimieraičiui ir Juozui Kasperavičiui-Visvydui suteikiamas Laisvės kovotojo Karžygio vardas ir jie apdovanojami I laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 1949-02-16 aktas, kuriuo Pietų Lietuvos srities vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, LLKS vadovybės narys Jonas Kimštas-Žygūnas, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas ir Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas apdovanojami II laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais. Dublikatas Dublikatas darytas [1949-02-16] Veiklos dokumentai