Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4007
Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie gruodžio 19 d. išsiųstus aukų lapus ir pinigus 1946-12-28 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus skyrininko] Žilvičio (slap.) pasiaiškinimas rinktinės vadui dėl dalyvavimo Varėnos aps. Marcinkonių vls. Randamonių k. vykusiose vestuvėse 1946-12-27 Veiklos dokumentai Varėnos aps. Marcinkonių vls. Marcinkonių k. gyventojo Juozo Šilansko prašymas Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojui Adolfui Baubliui-Vytui priimti į partizanų eiles 1946-12-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono [1-ojo būrio vado] Juozo Balčiaus-Banaičio pranešimas rinktinės vadui apie partizanų ir priešo veiksmus per Kalėdas 1946-12-27 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono [2-ojo] būrio vado Adolfo Baublio-Vyto pranešimas gavus 2-ojo būrio reikmėms skirtus pinigus 1946-12-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono [2-ojo] būrio vado Adolfo Baublio-Vyto prašymas rinktinės vadui patvirtinti pinigų paskirstymo planą 1946-12-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio 1-ojo skyriaus skyrininko [Vinco Kalantos]-Nemuno pakvitavimas gavus pinigus 1946-12-26 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės [1-ojo bataliono 2-ojo būrio vado] Vinco Ivanausko-Gegučio prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę Ne vėliau kaip 1947-04-25 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio 2-ojo skyriaus skyrininko [Petro Vaitkaus]-Genio pakvitavimas gavus pinigus 1946-12-24 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio 1-ojo skyriaus partizano [Broniaus Didikos]-Alksnio pakvitavimas gavus pinigus 1946-12-24 Veiklos dokumentai