Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3933
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas partizanui Pranui Ivanauskui-Bevardžiui pasiaiškinti dėl drausmės pažeidimo 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas skyrininkui Ūseliui (slap.) skyriaus žinioje esantį ginklą grąžinti partizano Audros (slap.) skyriaus partizanams ir pranešti partizanui Rytui (slap.) apie jam išsiųstą šautuvo dužiklį 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas nenustatytam asmeniui 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 3-ojo bataliono vado pavaduotojui siųstų žinių apie Antaną Barysą lydraštis 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas skyrininkui [Broniui Burneikai]-Ūseliui surinkti žinias apie Varėnos [stribų būrio narį] Adolfą Ramanauską 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamų rekvizicinių kvitų šaknelių lydraštis 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio prašymas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui atsiųsti rekvizicinių kvitų ir aukų rinkimo lapą 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui apie gautus ir išsiųstus raštus, išsiųstas pinigines aukas, atkurtą tarpusavio ryšį ir kt. 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono [2-ojo būrio] partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. gruodžio 13 d., protokolas 1946-12-13 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 3-ojo bataliono vado pavaduotojui siųstų pinigų lydraštis 1946-12-13 Veiklos dokumentai