Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 7702
Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito įsakymas Nr. 2 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-03-08 įsakymo Nr. 7 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-04-02 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Baltrušaičio-Tigro 1949-04-01 įsakymas Nr. 7 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1948-12-31 įsakymo Nr. 27 paskelbimo, savalaikio rinktinės kuopų veiklos žinių ir raštų pateikimo rinktinės štabui ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-04-01 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanai Telšių aps. Žarėnų vls., Pušinės miške 1949 m. balandis Fotodokumentai Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Laisvūnų rajono Žarėnų kuopos vado pranešimas [rajono] vadui apie į kuopą įstojusius naujus partizanus 1949 m. balandis Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės 7-osios kuopos vado Leono Galatilčio-Pušyno raštas rinktinės vadui Vincui Žaliaduoniui-Dijakomui apie enkavėdistų siautėjimus [1949 m. balandis] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito 1949-04-01 įsakymas Nr. 1 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-02-24 įsakymo Nr. 5 paskelbimo, Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito skyrimo į pareigas, rinktinės vadovybės dalinio turto inventorizavimo komisijos sudarymo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-04-01 Veiklos dokumentai Tauro apygardos partizanų vadų, aktyviųjų ir pasyviųjų kovotojų bei jų rėmėjų apdovanojimo pasižymėjimo ženklais 1947-10-30 instrukcija Nr. 3. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos [duomenų] apie partizanų sužeidimą, dalyvavimą kautynėse bei įvairius pasižymėjimus skelbimo įsakymuose 1947-10-21 instrukcija Nr. 2. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies leidinys „Prie rymančio Rūpintojėlio“, Nr. 2 1949 m. balandis Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito įsakymas Nr. 1 dėl apygardos vado 1949-02-24 įsakymo Nr. 5 1–5 paragrafų paskelbimo, partizanų paskyrimo ir inventorizacijos komisijos rinktinės vadovybės žinioje esančiam turtui patikrinti sudarymo 1949-04-01 Veiklos dokumentai