Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4176
Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-01-01 pranešimas 2-ojo bataliono vado adjutantui gavus Partizanų fondo nuostatų projektą. Nuorašas Nuorašas darytas [1947-01-01] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas partizanams Žilvičiui (slap.), Antanui Ivanauskui-Šturmui, Pranui Ivanauskui-Bevardžiui, Žiedui (slap.) ir Stasiui Klimašauskui-Geniui apie jiems reiškiamą papeikimą ir įspėjimą 1947-01-01 Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio apygardos partizano] apybraiža „Yra pasaulyje šalis...“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] straipsnis medicinos klausimais „Būdamas pats ne medikas...“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] straipsnis švietimo klausimais [1947 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] apybraiža „Viena diena lietuviškame kaime“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizanų surinktų aukų lapai Nr. 7, 8, 9 ir 10 1947 m. sausis–rugpjūtis Veiklos dokumentai Nenustatyto [Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizano] apybraiža „Iš tremtinių pasakojimų“ [1947 m.] Veiklos dokumentai Tauro apygardos Mokomosios kuopos baigimo pažymėjimo blankas 1947 m. Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo 1947 m. memorandumas Suvienytųjų nacijų organizacijai ir Užsienio reikalų ministrų tarybai. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1948-01-06 Veiklos dokumentai