Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
[Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio] grupės laikraštis „Už tėvų žemę“, Nr. 10 (42) 1947-07-06 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Jovaro kuopos vado Antanui Steponavičiui (Stepurkui) siunčiamas pareikalavimas paaukoti maisto produktų 1947-07-06 Veiklos dokumentai Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Jovaro kuopos vado Anicetui Bagdonui siunčiamas pareikalavimas paaukoti maisto produktų 1947-07-06 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės Rugio būrio partizano Prano Palecko-Vijūno priesaika 1947-07-03 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" Nr. 12 1947-07-02 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-07-02 įsakymas Nr. 25 dėl ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai uždavinių, medžiagos apie okupacinio režimo nusikaltimus rinkimo, partizanų drausmės, slapyvardžių pakeitimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-07-02 Veiklos dokumentai Didžiosios kovos apygardos B rinktinės partizanai Ukmergės aps. Želvos vls., Vederų miške 1947 m. liepa Fotodokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1947-07-01 įsakymas Nr. 49 dėl rinktinės partizanų žūties, išbraukimo iš partizanų sąrašų, skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, įsakymų vykdymo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-07-01 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas Varėnos aps., Bingelių k. apylinkėse 1947 m. vasara Fotodokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės štabo laikraštis „Mylėk Tėvynę“, Nr. 5(10) 1947-06-30 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai